Функціональне зонування та естетична оцінка штучних заповідних парків Рівненської областіК. Г. Покотилова

Анотація


Мережу штучних заповідних парків Рівненщини складають 24 об’єкти, які належать до чотирьох категорій природно-заповідного фонду. Серед них найбільш представленими є парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва (12 об’єктів) та пам’ятки природи (9 об’єктів). У Рівненській області функціонують один дендрологічний та один зоологічний парки. Здійснено модельне функціональне зонування для території Млинівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, де відповідно до законодавства виділено експозиційну, наукову, заповідну й адміністративно-господарську функціональні зони. Загальна площа парку 25 га, з яких експозиційна зона склала 68 %. Наукову функціональну зону виділено у північній частині парку, вона охоплює 17 % території парку. Під заповідну зону відведено ділянку, яка займає десяту частину від загальної площі парку і охоплює територію із насадженнями раритетних видів та віковими деревними рослинами. Адміністративно-господарська зона займає найменшу частку площі – 5 %. Задля визначення комплексної оцінки території проведено оцінку естетичності ландшафтів, деревних насаджень, закритих і відкритих просторів та композиційних акцентів. Результати естетичної оцінки показали найвищу привабливість ландшафтів Млинівського та Великомежирицького парків-пам’яток садово-паркового мистецтва серед усіх штучних заповідних парків дослідженого адміністративного регіону.

Ключові слова: заповідні парки, види деревних рослин, дендрофлора, деревні насадження, функціональна зона, естетичність ландшафтів.Повний текст:

PDF

Посилання


Брусак В. П., Майданський М. А. Функціональне зонування національних природних та регіональних ландшафтних парків Карпатського регіону: сучасний стан, методи і методологія реалізації. Вісник Львівського університету. 2013. Вип. 41. С. 50-69.

Вдовюк Л. Н., Мотошина А. А. Методические приемы оценки эстетических свойств ландшафтов Тюменской области. Вестник Тюменского государственного университета. 2013. Вып. 4. С. 58-66.

Дерев’янко Т. В., Гомля Л. М. Декоративна та ландшафтно-естетична оцінка деревних насаджень Полтавського міського парку. Біологія та екологія. 2017. Том 3 (1–2 ). С. 20-27.

Дзиба А. А., Щебуняєва О. В. Цінність та функціональне зонування парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Копилівський" (Київська область). Лісове і садово-паркове господарство. 2017. Вип. 12. С. 6-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2017_12_6

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 N 2456-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text

Кучерявий В.П. Зеленая зона города. Киев: Наук. думка, 1981. 248 с.

Кушнір А. І., Суханова, О. А., Снігир Ю. Ю. Етапи становлення та сучасний стан насаджень парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Жорнівський". Лісове і садово-паркове господарство. 2015. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2015_7_7

Марков Ф. Ф., Вишневський А. В. Комплексна оцінка парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва імені Миклухо-Маклая. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23(2). С. 41- 46.

Остапенко Г. С. Функціональне зонування Жорнівського парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва та його основні фітоценокомпозиції. 2013. 103 с. URL: http:// elibrary.nubip.edu.ua/node/17988.

Покотилова К. Г., Дзиба А. А. Функціональне зонування та цінність парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Байрак" (Волинська область). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2016. Вип. 238. С. 184-195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_lis_2016_238_23

Попович С. Ю. Рекогносцирувальне виділення функціональних зон проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Вісник Національного науково-природничого музею. 2015. Вип. 13. С. 93-100.

Попович С. Ю., Корінько О. М., Клименко Ю. О. Заповідне паркознавство. Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 320 с.

Прокопчук В. М., Нейко І. С., Монарх В. В. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М. І. Пирогова, м. Вінниця. Сільське господарство та лісництво. 2016. Вип. 4. С. 162-169.

Сай В., Хавар Ю. Особливості функціонального зонування земель природно-заповідних територій. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. 2013. Вип. 1 (25). С. 145-149.

Чонгова А. С. Просторово-композиційна організація та естетична оцінка Парку Енергетиків міста Запоріжжя. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23 (2). С. 96-102.

Шлапак В. П., Марно-Куца О. Ю. Критерії комплексної оцінки сучасного стану та збереженості історичних парків Черкащини. Лісове і садово-паркове господарство. 2014. Вип. 5. С. 5-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2014_5_13


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.