Гідрографічна мережа і водоохоронні насадження Ємільчинського району Житомирської областіА. П. Расенчук

Анотація


Виділено і охарактеризовано гідрологічну мережу Ємільчинського району Житомирської області, яка сформована 24 малими річками і середніми річками Уж і Уборть. Виявлено, що переважаючим деревним видом є сосна звичайна, насадження якої займають 63% площі лісового фонду. Аналіз вікової структури деревостанів показав, що домінуюча позиція належить пристигаючим насадєженням (32,4%), а молодняки, середньовікові і стиглі соснові насадження складають 28,4, 25,8 і 13,4% відповідно. Аналіз динаміки продуктивності водоохоронних насаджень показав, що за останнє десятиріччя, в результаті господарської діяльності, площа високопродуктивних насаджень І-Іb класів бонітету збільшилася на 3092 га, що є свідченням позитивного впливу господарської діяльності на ґрунти і стан лісів. Наведено рекомендації щодо недопущення забруднення, замулення і виснаження водних об’єктів шляхом раціонального природоохоронного ведення лісового господарства в насадженнях водоохоронних зон і прибережних особливо захисних ділянок на площі 1064,9 га.

Повний текст:

PDF

Посилання


База даних FSC [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://info.fsc.org/details.php іd=a023300000feECmAAM&type=certificate

Генсірук С.А. Ліси України. Львів. 2002. 496.

Державне підприємство «Ємільчинське лісове господарство» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dpelg.com.ua/golovna.html.

Дубняк С.С., Дубняк С.А. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об’єктів України. Гідрологія, гідрохімія і гідро екологія. Обрії. 2005. Т. 7. С. 25-39.

Лановенко О. Г., Остапішина О. О. Словник – довідник з екології: посібник. Херсон: ПП Вишемирський В.С. 2013. С. 10.

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. (в редакції від 08.02.2006). Офіційний вісник України. 2006. №11. Ст. 691.

Мартин А.Г., Канаш О.П., Покидько І.В. Проблеми землевпорядного забезпечення формування водоохоронних зон. Землеустрій і кадастр. № 3. 2009. С. 17-28.

Михович А.. Водоохранные лесонасаждения. Харьков. Прапор, 1981. 64 с.

Олійник В.С. Дискусійні питання лісової гідрології. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2014. Т. З(34). С. 8-15.

Побединский А.В. Водоохранная и почвозащитная роль лесов. М. Лесн. пром-сть, 1979. 176с.

Поляков А.Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма и пути оптимизации при антропогенном воздействии. Симферополь. Таврия, 2003. 220с.

Проект організації та розвитку лісового господарства державного підприємства «Ємільчинське лісове господарство». Ірпінь 2019. 156 с.

Яцик А.В. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України. Державний комітет України по водному господарству. К. Оріяни, 2004. 125 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.