ФІТОІНДКАЦІЙНЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕЛОГІВ ПІД ВПЛВОМ ЗАЛІСЕННЯГ.О. Хаурдінова

Анотація


Подано результати дослідження сукцесії живого надґрунтового покриву, які проводились у віковому ряду соснових насаджень, створених на перелогах. Екологічну оцінку проведено на основі аналізу геоботанічних описів за допомогою методу синфітоіндикації. Встановлено особливості процесів трансформації середовища та отримано бальні оцінки, які перераховано в абсолютні величини, які характеризують спрямованість процесів трансформації перелогів, у результаті лісорозведення в часі.

Лісорозведення, сосна звичайна, перелоги, трансформація, фітоіндикація, сукцесія, трав’яний покрив.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дідух Я.П. Фітоіндикація екологічних факторів / Я.П. Дідух, П.Г. Плюта. – К. – 1994. – 280 с.

Екофлора України. Том. 1–3. / відпов. ред. Я.П. Дідух. – К. : Фітосоціоцентр, 2000–2004.

Зміни екологічних характеристик ґрунтів перелогів під впливом залісення [Інтернет-ресурс] / М.Д. Кучма, В.П. Ландін, Г.О. Хаурдінова, С.В. Зібцев // Наукові доповіді НУБіП України. – 2012. – Вип. 2. – № 31. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_2/12kmd.pdf

Лісовець О.І. Структурні особливості степового та лісового трав’янистого покриву в Присамар'ї / О.І. Лісовець, Л.П. Мицик // Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19. – № 3–4. – С. 25–30.

Хаурдінова Г.О. Екологічні особливості сукцесії у соснових насадженнях на староорних землях / Г.О. Хаурдінова // Агроекологічний журнал. – 2010. – № 1. – С. 79–81.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.