ЩОДО ДІЇ УРБОСЕРЕДОВЩА НА ВОДНЙ РЕЖМ АСМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ І РЕПРОДУКТВНУ ЗДАТНІСТЬ САДЖАНЦІВ КАЛН ЗВЧАЙНОЇ ТА ГОРДОВНО.Ф. Бровко, Ф.М. Бровко

Анотація


Показано, що у листя саджанців калини, яке зростає на пагонах поточного року вміст води на 3,3–3,8 % більший, дефіцит води y 2,8–4,0 рази вищий, інтенсивність транспірації на 16,5–37,6 % вища, ніж у листя, сформованого на пагонах минулих років. З’ясовано, що витрати води на транспірацію y листя калини гордовини на 71,8–75,2 % менші, ніж y калини звичайної, що вказує на її більшу пристосованість до зростання y ксерофітних умовах.

Калина, саджанець, водний режим, транспірація, добро­якісність насіння.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецька Г. А. Фітомеліорація. Функції рослинного покриву y містах. Комплексні зелені зони міста [Електронний ресурс] / Г. А. Білецька. – Режим доступу: http://bookdn.com/book_538_glava_7.FITOMELIOCIJA._F.html.

Боровиков В. STATISTICA: ?скусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб. : Питер, 2001. – 658 с.

Волков В. Калина красная: красота и польза / Владимир и Нина Волковы // Огородник. – 2006. – № 11. – С. 20 – 21.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 831 с.

Левон Ф. М. Створення зелених насаджень в умовах урбанізованого середовища : вимоги, лімітуючі чинники, шляхи оптимізації / Ф. М. Левон // Науковий вісник НЛТУ України. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 157–161.

Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначення чистоти, маси 1000 насінин та вологості: ДСТУ 5036 : 2008. – [Чинний від 2009. 01. 01] – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 51 с.

Насіння дерев та кущів. Методи визначення посівних якостей (схожість, життєздатність, доброякісність). ДСТУ (проект) – К. : Держспоживстандарт, 2014. – 67 с.

Определение интенсивности транспирации при помощи торсионных весов : Практикум по физиологии растений / Ф. Д. Сказкин, Е. ?. Логвиновская,

М. С. Миллер, В. В. Аникеев. – М. : Советская наука, 1958. – С. 75–78.

Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений / Х. Н. Починок. – К. : Наук. думка, 1976. – 334 с.

Рубцов Л. ?. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре /

Л. ?. Рубцов – К. : Наук. думка, 1977. – 272 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.