ROOT OCCUPYING IN LANDSCAPE GROUP OF WOOD PLANTS FOR LOAMY SOILS IN THE GREEN BELT OF KIEVI. V. Ivanyuk

Анотація


Considered root occupying soil in the landscape groups of woody plants in loamy soil, depending on the density of the upper 80-cm layer of soil conditions sudibrov green zone. Kyiv.

Root occupying soil, the root system, physiologically active roots, soil densit.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бондар А. О. Лісові культури горіха чорного / Бондар А. О. – Вінниця : ВАТ „Віноблдрукарня”, 1997. – 48 с.

Бондарь В. ?. ?зменение корненаселенности лиственных древесных пород в рекреационных насаждениях / В. ?. Бондарь // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1982. – Вып. 62. – С. 16–19.

Гегельський І. Н. Досвід розведення дуба бореального на Україні / Гегельський І. Н. // Наукові праці лісогосподарського факультету. – 1960. – Т. ХІІІ, Вип. 7. – С. 59–70.

Гордієнко М. І. Липа дрібнолиста та культури за її участю / М. І. Гордієнко, В. І. Карпенко. – К. : Сільгоспосвіта, 1996. – 224 с.

Гордієнко М. І. Лісівничі властивості деревних рослин / М. І. Гордієнко, Н. М. Гордієнко. – К. : ТОВ „Вістка”, 2005. – 820 с.

Іванюк І. В. Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у зеленій зоні м. Києва / І. В. Іванюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. – 2015. – Вип. 216. – Ч.1. – С. 116 – 123.

Іванюк І. В. Особливості формування кореневих систем у деревних рослин ландшафтних лісових культур зеленої зони Києва / І. В. Іванюк // Аграрна наука і освіта. – 2006. – Т. 7, № 3–4. – С. 118–122.

Калінін М. І. Корененаселеність ґрунту / Калінін М. І. // Українська енциклопедія лісівництва. – Л., 1999. – Т.1. – С. 367.

Калинин М. ?. Корневедение / Калинин М. ?. – М. : Экология, 1991. – 173 с.

Калинин М. ?. Формирование корневой системы деревьев / Калинин М. ?. – М. : Лесн. пром-сть, 1983. – 151 с.

Кочановский С. Б. Влияние водно-воздушного режима почв на состояние некоторых древесных декоративных растений в условиях городского озеленения : автореф. дис на соискание научной степени канд. с.-х. наук / С. Б. Кочановский. – Минск, 1964. – 24 с.

Таран ?. В Устойчивость рекреационных лесов / ?. В. Таран, В. Н. Спиридонов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 179 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.