ДНАМІКА СНІГОВОГО ПОКРВУ І МЕЛІОРАТВНІ ВЛАСТВОСТІ ПРОТЕРОЗІЙНХ НАСАДЖЕНЬЯ.І. Крилов

Анотація


Досліджено динаміку снігового покриву і пов’язані з нею меліоративні властивості протиерозійних насаджень центральної частини Придніпровської височини. Встановлено динаміку снігорозподілу, потужність снігового покриву, щільність, запас води, промерзання ґрунту у період 2012-2014 рр.

Протиерозійні насадження, снігорозподіл, сніговий покрив, щільність снігу, запас води, промерзання ґрунту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Альбенский А. В. Сельское хозяйство и защитное лесоразведение /

А. В. Альбенский. – М.: Колос, 1971. – 257 с.

Бодров В. А. Лесная мелиорация : учеб. / В. А. Бодров. – М. : Сельхозиздат, 1961. – 512 с.

Косарев В. П. Лесная метеорология / В. П. Косарев, В. ?. Таранков. – М. : Екология, 1991.–176 с.

Костюкевич Н. ?. Лесная метеорология / Н. ?. Костюкевич. – Минск : Вища шк., 1975. – 288 с.

Лісові меліорації : підруч. / Пилипенко О. І., Юхновський В. Ю., Дударець С. М., Малюга В. М. ; за ред. В. Ю. Юхновського. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 283 с.

Лейвиков М. Л. Метеорология Гидрология и Гидрометрия / М. Л. Лейвиков. – М. : Сельхозгиз, 1955. – 511 с.

Михайленко М. М. Основи агрометеорології / М. М. Михайленко. – К. : Вища шк., 1982. – 191 с.

Павловський В. Б. Агрометеорологія / Павловський. В. Б., Василенко І. Д., Урсулов В. Ф. – К. : Вища шк., 1994. – 174 с.

Харитонов Г. А. Водорегулирующая и противоэрозионная роль леса в условиях Лесостепи / Г. А. Харитонов. – М. : Гослесбумиздат, 1963. – 255 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.