ПРОСТОРОВЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКХ МЕТАЛІВ У АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНХ ҐРУНТАХ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ЖВОПЛОТІВК.В. Мирончук

Анотація


Myronchuk K.V. Spatial distribution of heavy metals in anthropogenic-transformed soils of habitats of hedges

Described the content of gross forms of heavy metals in soils of different genesis in places of growth of hedges in Chernivtsi and Berehomet. On the basis of the received data is calculated a balance content of heavy metals in soil profiles of researched areas. Established regularities of distribution of heavy metals in the litter and layers of anthropogenically-transformed soils: dark-gray ashed, black soil alkali and sod-brown soil. Analyzed the impact of heavy metals and minerals on the intensity of development of hedges. Followed dependence of the heavy metals content of anthropogenic load on the soils. Performed correlation-regression analysis between the overall increase of researched hedges and content of gross forms of heavy metals in the soil.

Keywords: hedge, soil, heavy metals, correlation-regression analysis, factor of influence.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Агрохімічна служба Буковини. Шляхи розвитку і стан родючості ґрунтів. - Чернівці : Центр «Облдержродючість», 2004. - 75 с.

Дмитрук Ю. М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем : монографія / Ю. М. Дмитрук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 327 с.

Довгалюк А. Забруднення довкілля токсичними металами та його індикація за допомогою рослинних тестових систем / А. Довгалюк // Біологічні студії. - 2013. - Т. 7, № 1. - С. 197-204.

Обухов А. ?. Атомно-абсорбционный анализ в почвенно-биологических исследованиях /А. ?. Обухов. - М. : ?зд-во МГУ, 1991. -184 с.

Семенов А. Д. Забруднення важкими металами ґрунту і рослин у смугах відчуження залізничних колій / А. Д. Семенов, В. П. Сахно, В. М. Мартиненко // Агроекологічний журнал. - 2008. - № 3. - С. 50-53.

Сівак В. Основні джерела забруднення на територіях Чернівецької області / В. Сівак // Ландшафти та геоекологічні проблеми Прут-Дністровського межиріччя : матеріали міжнародної наукової конференції 15-18 грудня 2005р. - Чернівці : Рута, 2005. - С. 75-77.

Степанок В. В. Влияние высоких доз свинца на элементный состав растений / В. В. Степанов //Агрохимия. - 1998. - № 7. - 106 с.

Стеценко Д. О. Важкі метали у ґрунтах радіоактивного забруднених лісових екосистем / Д. О. Стеценко, В. В. Долін ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України і МНС України // Пошукова та екологічна геохімія. - 2009. - № 1 (9). - С. 42-47.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.