СТАРОВІКОВІ ТС (TAXUS L.) ЯК ВЗНАЧНІ ОБ’ЄКТ ІСТОРКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩН У СВІТІ ТА В УКРАЇНІН.С. Бойко

Анотація


THE YEW TREE (TAXUS L.) AS AN ITEM OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE WORLD AND UKRAINE

Bojko N.S. Ph.D.

«Alexandria» State Dendrological Park, NAS of UkraineThe old growth yew trees (Taxus L.) are the unique monuments of nature, history and culture of the last centuries. The article discusses the ways of preservation, a general and individual conservation status of the old growth yew trees in Europe and the Ukraine. It was determined a longevity of yew trees in the wild condition of Ukraine and in the introduction condition of Forest-steppe of Ukraine. It was distributed of all old yew trees in Ukraine into 3 groups (the Notable, Veteran and Ancient) according to the scale by F. Hageneder (2011, 2013). Also it was reviewed a vitality of yew trees by the system of Е.А. Prokofieva, based on the methodology by G.V. Kulikova (2000).

Key words: Taxus, old growth tree, longevity, vitality of yew trees, historical and cultural heritage.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голояд Б.Я. Проблема збереження тиса ягідного у заказнику "Княждвірський" та шляхи її вирішення / Б.Я. Голояд, К.О. Турчак // Науковий вісник. – 2004. − Вип. 14.8. – С. 165−170.

Гриник П.І. Стародавні дерева України (реєстр–довідник). / П.І. Гриник, М.П. Стеценко, С.Л. Шнайдер. – К.: Логос, 2010. – 143 с.

Дендросозологічний каталог природно–заповідного фонду Лісостепу України / [за ред. С.Ю. Поповича]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 800 с.

Лыпа А.Л. Многовековые деревья тиса в Крыму / А.Л. Лыпа // Бюллетень ГБС. – 1958. − Вып. 31. − С. 113–115.

Мельник Ю.А. Хвойні дерева – заповідні об'єкти Львова / Ю.А. Мельник, А.С. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 17−21.

Пацура І.М. Тис ягідний (Taxus baccata L.) – в умовах дендрарію УкрДЛТУ / І.М. Пацура, М.Г. Мазепа, Т.В. Ган, Д.В. Артемовська // Науковий вісник ДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 267–271.

Прокофьева Е.А. Некоторые аспекты эколого-биологического состояния деревьев Алупкинского парка / Е.А. Прокофьева // Современные научные исследования в садоводстве. – 2000. – Ч.1. – С. 109−111.

Рубцов Л.?. Долговечность декоративних деревьев и кустарников / Л.?. Рубцов. − К.: ?з–во АН УССР, 1953. – 51 с.

Стойко С.М. Екосистемна і ландшафтна репрезентативність Карпатського біосферного заповідника та його значення для формування екологічної мережі в Карпатах / С.М. Стойко, Ю.В. Зінько, В.П. Брусак // Наукові записки державного природознавчого музею. – 2004. − Том 20. – С. 81−92.

Улейська Л.І. Моніторинг найстаріших дерев у парках ПБК / Л.І. Улейська, К.С. Крайнюк, А.І. Кушнір, Н.Є. Горбенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 63−70.

Шнайдер С.Л. 500 выдающихся деревьев Украины / С.Л. Шнайдер, Н.Ф. Стеценко. − К.: КЭКЦ. Госслужба Минприроды Украины, 2011. – 204 с.

Hageneder F. A History / F. Hageneder. – The History Press, 2011. − 320 s.

Hageneder F. Yew / F. Hageneder. – London: Reaktion Books, 2013. − 224 p.

Pietzarka U. Zurökologischen Strategieder Eibe (Taxus baccata L.) / U. Pietzarka. – Stuttgart: Wachstums−und Verjüngungsdynamik, UlmerVerlag, 2005. − 196 s.

www.ancient-yew.org/treeInfo.php?link=578

www.eibenfreunde.net

www.monumentaltrees.com/en/trees/europeanyew/records/

www.wondermondo.com.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.