ЛІСОМЕЛІОРАТВНА КОМПОНЕНТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТМІЗАЦІЇ АГРОЛАНДШАФТІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІЮ. М. Біла

Анотація


FOREST RECLAMATION COMPONENT OF ECOLOGICAL OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPES IN LUHANSK REGION

Yu. Bila

Abstract. The current level of protection of agricultural land agroforestry research in the region and proposed the formation of various categories of principles agroforestry plantations as an integral part of the environmental components of modern agricultural landscapes used for landscape-ecological basis. A package of measures to create ecologically balanced agricultural landscapes using agroforestry plantations mostly linear type.

Keywords: agro-landscape, landscape-ecological principles, forest reclamation, planting protective systems, optimal forest cover.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Высоцкий Г. Н. ?збранные сочинения / Г. Н. Высоцкий. – М. : ?зд. АН СССР, 1962. – Т. 1. – 497 с.

Гладун Г. Б. Агролісомеліорація в Україні: на шляху від гіпотези до доктрини / Г. Б. Гладун // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків : РПВ Оригінал, 2000. – Вип. 97. – С. 3–9.

Гладун Г. Б. В. В. Докучаев и лесные мелиорации / Г. Б. Гладун, Н. А. Лохматов. – Харьков : Новое слово, 2007. – 574 с.

Гладун Г. Б. Історія, сучасний стан та значення держсмуги Бєлгород – р. Дон / Г. Б. Гладун, В. В. Дуда, Л. М. Бiпура та ін. // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: РПВ Оригінал. – 2002. – Вип. 101. – С. 57–66.

Гладун Г. Б. Лісомеліоративне забезпечення екологічної компоненти сталого розвитку рівнинних агроландшафтів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / Г. Б. Гладун. – К., 2012. – 41 с.

Гладун Г. Б. Роль лесной мелиорации в системе мер по стабилизации ландшафтов Степи Украины / Г. Б. Гладун // Тез. докл. Всесоюзн. научно-практ. конференции «Почвозащитное земледелие с контурно-мелиоративной организацией территории в степной зоне» (Луганск, 6–7 июня 1990 г.). – Луганск, 1991. – Т. I. – С. 42–44.

Дейнега М. А. Правові засади створення захисних лісових насаджень для потреб сільського господарства / М. А. Дейнега, А. П. Ільченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 147–150.

Довідник з агролісомеліорації / за ред. П. С. Пастернака. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К. : Урожай, 1988. – 286 с.

Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь. – М., 1936. – 102 с.

Копій Л. І. Динаміка лісистості та роль лісів у послабленні ерозійних процесів земельних угідь західного регіону України / Л. І. Копій // Лісівництво та агролісомеліорація. – 2001. – Вип. 99. – С. 63–69.

Методика системных исследований лесоаграрных ландшафтов. – М. : ВАСХН?Л – ВН?АЛМ?, 1985. – 112 с.

Павловский Е. С. Концептуально-программные аспекты развития агролесомелиорации в России / Е. С. Павловский, Н. Г. Петров, Г. Я. Маттис. – М. : РАСХН, 1995. – 70 с.

Павловский Е. С. Концепция современной агролесомелиорации / Е. С. Павловский. – Волгоград, 1992. – 38 с.

Родин А. Р. Лесомелиорация ландшафтов : учебн. пособие для студентов по направлению 656200 / А. Р. Родин, С. А. Родин, С. П. Рысин. – [3-е изд., доп., испр.]. – М. : МГУЛ, 2001. – 123 с.

Трофимов ?. Л. Оптимизация степных сельскохозяйственных ландшафтов и агроэкосистем / ?. Л. Трофимов, Л.С. Трофимова // Поволжский экологический журнал. – 2002. – № 1. – С. 46–52.

Уточнені нормативи мінімально необхідної захисної лісистості для природно-кліматичних зон України : рукопис / Г. Б. Гладун, В. Ю. Юхновський, Н. М. Сірик та ін. – Х. : УкрНДІЛГА, 2011. – 12 с.

Шелудченко Б. А. Обґрунтування параметрів конструкцій лісозахисних смуг автошляхової мережі / Б. А. Шелудченко, Л. С. Васик // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: Науково-технічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 35–41.

Юхновський В. Ю. Лісоаграрні ландшафти рівнинної України: оптимізація, нормативи, екологічні аспекти / В. Ю. Юхновський. – К. : ІАЕ, 2003. – 273 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.