ОЦІНКА МОРОЗОСТІЙКОСТІ ІНТРОДУКОВАНХ ВДІВ ДЕРЕВНХ РОСЛН В УМОВАХ ЛУЦЬКАМ. О. Шепелюк

Анотація


ASSESSMENT OF THE FROST HARDNESS OF INTRODUCED SPECIES OF WOODY PLANTS UNDER THE LUTSK’s CONDITIONS

M. Shepelyuk

Abstrsct. The determinations results of the frost hardness of nine introduced species of woody plants in the conditions of Lutsk are described. The degree of tissue sprout damage by direct freezing method is analyzed and its basic laws are specified. The assessment comparative analysis of the introduced species damage depending on freezing temperature is presented. 

Keywords: frost, woody plants, freezing, tissue, degree of injury, sprout, samples, temperature, introduced species.


Повний текст:

PDF

Посилання


Борщевський М. О. Морозостійкість Rhus thyphina L. в екотопах із різним ступенем антропогенної трансформації / М. О. Борщевський, О. І. Китаєв // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 69–73.

Васильев ?. М. Растение и холод / ?. М. Васильев. – М. : ?зд-во «Знание», 1966. – 32 с.

Грохольський В. В. Визначення морозостійкості Tilia cordata Mill. методом прямого проморожування / В. В. Грохольський, Н. О. Олексійченко, А. М. Лесюк, О. О. Пітірімова // Науковий вісник НУБіП України : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НУБіП України, 2009. – С. 125–130.

Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні : довідник / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін. ; за ред. Кохна М. А. – Ч. І. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.

Мусієнко М. М. Фізіологія рослин : підручник / М. М. Мусієнко. – К. : Фітосоціоцентр, 2001. – 329 с.

Потанін Д. В. Визначення морозостійкості плодових порід лабораторним методом прямого проморожування / Д. В. Потанін, В. В. Грохольський, О. І. Китаєв, М. О. Бублик // Садівництво : журнал. – К. : Вид-во НОРА-ДРУК. – 2005. – Вип. 56. – С. 170–180.

Соловйова М. А. Методы определения зимостойкости плодовых культур : метод. пособ. / М. А. Соловйова. – Л. : Гидрометеоиздат, 1982. – 36 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.