ВІКОВІ ДЕРЕВА ТА ПАМ’ЯТНІ ПОСАДК У ФОРМУВАННІ ПРОСВІТНЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРТОРІЇ НУБіП УКРАЇНА. І. Кушнір, О. А. Суханова

Анотація


AGE-OLD TREES AND MEMORABLE LANDINGS IN FORMING OF ELUCIDATIVE ACTIVITY ON TERRITORY OF NULES OF UKRAINE

A. Kushnir, O. Sukhanova

Abstract. Age, memorial plants and “memorable landing” at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine are important components of environmental protection and education, business card and ornament of the institution, associated with prominent and foreign personalities, academics and confined known events. Therefore, matters of preservation of cultural and natural heritage, popularization of age, memorial plants among scholars and fans, and development activities for the organization of existing and new jobs “memorable landings” on campus, their protection and preservation.

The results of years of research related to the study of age, memorial plants and “memorable landings” in the territory NULES of Ukraine, establishment of biomorphological parameters, qualitative state, measures to preserve and promote. Found among the most common genera of plants that form the memorial and “memorable landing” on the territories NULES of Ukraine are: oak, ash, lilac, beech, cedar, elm, ginkgo. Age plants that form part of the stands located in the territories basic institution NULES of Ukraine is only by the kind of oak. The role of plants in the formation of thematic excursions and itineraries developed for their inspection, examination and research.

Keywords: memorable landings, age-old trees, quality state, thematic excursions, planting.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кушнір А. І. Етапи формування та сучасний стан «пам’ятних посадок» на території першого корпусу НУБіП України у м. Києві / А. І. Кушнір, О. А. Суханова // Науковий вісник НУБіП України : Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / редкол. : С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2015. – Вип. 219. – С. 230–241.

Кушнір А. І. Загальноуніверситетський сквер Національного університету біоресурсів і природокористування України – ландшафтний об’єкт сучасного типу / А. І. Кушнір, О. А. Суханова // Международные чтения, посвящённые 110-летию со дня рождения доктора биологических наук, профессора Леонида ?вановича Рубцова : материалы конференции, 15–18 мая 2012 года. – К. : Моляк С. В., 2012. – С. 162–167.

Кушнір А. І. Технологічні особливості лікування і оздоровлення вікових та історичних дерев : наук.-метод. рекомендації / А. І. Кушнір, О. А. Суханова, І. Л. Кушнір. – К. : Вид. НУБіП України, 2009. – 48 с.

Офіційний сайт НУБіП України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nubip.edu.ua.

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення (станом на 01.01.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// wikimediaukraine.wordpress.com/2014/03/19/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/.

Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Свириденко В. Є. Кузня лісогосподарських кадрів (До 165-річчя лісогосподарського факультету Національного аграрного університету) / В. Є. Свириденко. – К. : Арістей, 2005. – 128 с.

Суханова О. А. Стан вікових дерев – пам’яток природи на території Національного університету біоресурсів і природокористування України / О. А. Суханова, А. І. Кушнір // Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства : тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2016. – С. 145.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.