ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ГАРМОНІЗОВАНХ З ЄВРОПЕЙСЬКМ СТАНДАРТІВ НА ЛІСОМАТЕРІАЛ КРУГЛІ ХВОЙНХ ПОРІДН. В. Марченко, Н. В. Буйських, С. М. Мазурчук

Анотація


TO THE USE OF HARMONIZED WITH EUROPEAN STANDARDS OFsoftwood round timber

N. Marchenko, N. Buyskih, S. Mazurchuk

Abstract. The article provides a comparative analysis of the system of national, harmonized with European, and interstate standards of soft wood round timber. The results of experimental studies of comparative evaluation of such timber according to different normative documents are presented, as well as an analysis of the state of the system of domestic standardization of untreated timber.

Keywords: round timber, national standards, interstate standards, European standards, quality classes, group of diameters, defects in wood.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України від 05.06.2014 р. № 1315-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 31. – Ст. 1058.

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина і ялиця: ДСТУ ENV 1927-1:2005 (ENV 1927-1:1998, IDT). – [Чинний від 2007-04-11]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. –9 с. – (Національний стандарт України).

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна: ДСТУ ENV 1927-2:2005 (ENV 1927-2:1998, IDT). – [Чинний від 2007-04-11]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. –9 с. – (Національний стандарт України).

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис: ДСТУ ENV 1927-3:2005 (ENV 1927-3:1998, IDT). – [Чинний від 2007-04-11]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. –11 с. – (Національний стандарт України).

Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі лісоматеріали хвойних порід: ДСТУ EN 1315-2:2001(EN 1315-2:1997, IDT). – [Чинний від 2001-12-28]. – К.: Держспоживстандарт України, 2002. –10 с. – (Національний стандарт України).

Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб і бук: ДСТУ EN 1316-1:2005 (EN 1316-1:1997, IDT). – [Чинний від 2007-04-11]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. –11 с. – (Національний стандарт України).

Лісоматеріаликруглі та пиляні. Методиобмірювання та визначенняоб’ємів. Частина 2. Лісоматеріаликруглі: ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998). – [Чиннийвід 2001-04-05]. К: ДержстандартУкраїни, 2001. – 70 с. – (Національний стандарт України).

Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов: ГОСТ 2708-75. – [Чиннийвід 1976-01-01до 2019-01-01]. М: Держстандарт СРСР, 1985. – 36 с. – (Міждержавний стандарт країн СНД).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.