БІОПРОДУКТВНІСТЬ ХВОЙНХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКХ КАРПАТР.Д. Василишин, Г.С. Домашовець, О.М. Василишин

Анотація


Досліджено стан хвойних насаджень Українських Карпат. Наведено результати оцінювання параметричної структури їх біотичної продуктивності на основі даних державного обліку лісів та модельного експерименту з використанням дослідної бази даних. Встановлено тренди загального обсягу фітомаси (172,2 млн т) та чистої первинної продукції (8,32 млн т×рік-1) насаджень хвойних деревних видів та депонованого в них вуглецю (85,7 млн т).

Українські Карпати, ялина європейська, ялиця біла, фітомаса, чиста первинна продукція, депонований вуглець.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василишин Р. Д. Біопродуктивність та депонований вуглець штучних модальних букових деревостанів Українських Карпат / Р. Д. Василишин, Г. С. Домашовець, О. М. Василишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 14–19.

Василишин Р. Д. Продуктивність та еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук : спец. 06.03.02. «Лісовпорядкування і лісова таксація» / Р. Д. Василишин. – К., 2014. – 46 с.

Василишин Р. Д. Фітомаса та депонований вуглець лісів Львівської області в контексті лісорослинного районування / Р. Д. Василишин, Г. С. Домашовець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18.3. – С. 50–58.

Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор : монографія / [А. З. Швиденко, П. І. Лакида, Д. Г. Щепащенко та ін.]. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2014. – 283 с.

Лакида П. І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат : [монографія] / Лакида П. І., Василишин Р. Д., Василишин О. М. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2010. – 240 с.

Швиденко А. З. Опыт агрегированной оценки основных показателей биопродукционного процесса и углеродного бюджета надземных экосистем России: запасы фитомассы и мертвой растительной органики / А. З. Швиденко, С. Нильсон, В. С. Столбовой // Экология. – 2000. – №5. – С. 53–61.

Щепащенко Д. Г. Биологическая продуктивность и бюджет углерода лиственничных лесов северо-востока России : [монография] / Щепащенко Д. Г., Швиденко А. З., Шалаев В. С. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 296 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.