ВКОРСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБРОБК ЛІСІВНЧОЇ ІНФОРМАЦІЇВ.М. Володимиренко, Д.М. Ільченко

Анотація


Розглянуто можливості Microsoft Excel як інструментального засобу для практичного аналізу та прийняття рішень у лісовій галузіНаведено методику використання інструменту Excel «Зведені таблиці» для аналізу лісівничих даних на прикладі ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція».

Комп’ютерні технології, інформаційні технології,  база даних, інструмент Microsoft Excel «Зведені таблиці», групування та відбір даних, діаграми, обчислення полів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/74/98-вр.

Закон України «Про концепцію Національної програми інформатизації» від 04.02.1998 № 75/98 − ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/75/98-вр.

Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003 : [учеб. курс] / В. Кузьмин – СПб. : Питер; К. : ?здательская группа BHV, 2004. – 493 c.

Створення зведеної таблиці для аналізу даних аркуша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.