СТРУКТУРА ОСНОВНХ ЛІСОВХ ФОРМАЦІЙ НПП «ГУЦУЛЬЩНА»В.П. Лосюк

Анотація


Досліджено основні лісові формації НПП «Гуцульщина» – дуба звичайного, ялиці білої, бука лісового, ялини європейської, а саме, структуру, життєвий стан, успішність природного відновлення. Вивчено стан і динаміку всихання похідних ялинників НПП, відзначено їх прогресуючий характер, а також збільшення кількості ялинового підросту під наметом всихаючого деревостану.

Лісовий фонд, лісові формації, структура, пошкодження, природне відновлення, похідні ялинники.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец. – К.: Наук. думка, 1978. – 264 с.

Гром М.М. Лісова таксація : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /

М.М. Гром. – Львів: УкрДЛТУ, 2005. – 352 с.

Засади сталого розвитку Косівщини / [Г.Д. Гуцуляк, В.П. Лосюк,

Ю.С. Шпарик та ін.]. – Чернівці : Вид-во "Прут", 2005. – 208 с.

Молотков П.?. Буковые леса и хозяйство в них / П.?. Молотков. – М.: Лесн. про-мість,1966. – 224 с.

Парпан Т.В. Стан, структура і динаміка чистих ялинових лісів Косівщини / Т.В. Парпан, Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Лісовий журнал., –2011. – № 2. –

С. 19-23.

Свириденко В.Є. Лісівництво : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. – К: Арістей, 2005. – 544 с.

Смаглюк К.К. Аборигенні листяні лісоутворювачі / К.К. Смаглюк. – Ужгород: Карпати, 1974. –120 с.

Стойко С.М. Лесной покров. Дубовые леса / С.М. Стойко // Украинские Карпаты. Природа. – К.: Світ, 1988. – С. 64-72.

Шпарик Ю.С. Структура букового пралісу Українських Карпат / Шпарик Ю.С., Коммармот Б., Беркела Ю.Ю. – Снятин : "Прут-принт", 2010. – 143 с.

Шпарик Ю.С. Структура і стан дібров Косівщини / Ю.С. Шпарик,

В.П. Лосюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 120. – С. 31–36.

Шпарик Ю.С. Структура і стан деревостанів ялиці білої на Косівщині / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2009. –

№ 19.5. – С. 42–48.

Шпарик Ю.С. Характеристики стійкості лісів та методика їх визначення /

Ю.С. Шпарик // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів, 2012. – № 22.3. – С. 58–63.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.