ФОРМУВАННЯ МІКРОБОЦЕНОЗІВ В ОСЕРЕДКАХ УЩІЛЬНЕННЯ ДЕРНОВО-ШАРУВАТХ ГРУНТІВФ.М. Бровко, В.Ю. Юхновський, О.М. Рижов

Анотація


Досліджено вплив антропогенного ущільнення на видовий склад та заселеність мікроорганізмами дерново-шаруватих ґрунтів. Встановлено, що y верхньому півметровому горизонті дерново-шаруватих ґрунтів під впливом рекреаційних навантажень зменшується чисельність педотрофних мікроорганізмів та мікроміцетів, а також зростає чисельність оліготрофних мікроорганізмів і актиноміцетів.

Мікробоценоз, дерново-шаруваті грунти, рекреація, педотрофні мікроорганізми, оліготрофні мікроорганізми, мікроміцети, актино­міцети.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боровиков В. STATISTICA: ?скусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб. : Питер, 2001. – 658 с.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 831 с.

Кротова Н. Г. Влияние подлеска на физико-химические свойства почвы лесной опытной дачи ТСХА / Н. Г. Кротова // Доклады Тимирязевской с.-х. академии, 1969. – Вып. 149. – С. 265–269.

Методы почвенной микробиологии и биохимии / [под ред. Д.Г. Звягинцева]. – М. : МГУ, 1991. – 304 с.

Ремезов Н. П. Лесное почвоведение / Н. П. Ремезов, П. С. Погребняк. – М. : Лесн. пром-сть., 1965. – 324 с.

Рижов О. М. Вплив антропогенного ущільнення дерново-шаруватих ґрунтів на їх біологічну активність / О. М. Рижов // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2013. – № 187, ч. 1. – С. 294–298.

Рижов О. М. Вплив антропогенного ущільнення ґрунтів на їх фізичні та водні властивості / О. М. Рижов, Ф. М. Бровко // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2012. – № 171, ч. 3. –

С. 207–212.

Таран ?. В. Устойчивость рекреационных лесов / ?. В. Таран,

В. Н. Спиридонов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 179 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.