ПРСТОСУВАЛЬНІ РЕАКЦІЇ СІЯНЦІВ ГОРОБН ЗВЧАЙНОЇ ДО НЕДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ҐРУНТІВП.П. Яворовський, О.Ф. Бровко

Анотація


Показано, що за недостатнього зволоження ґрунту обводненість надземних та підземних органів у сіянців горобини знижується на 14–29 %. У листі вміст цукрів зростає на 7–9 %, сахарози на 6 %, а крохмалю зменшується на 64 %. У гілках вміст цукрів та сахарози зменшується на 9–20 %, а вміст крохмалю зростає на 100 %. У корінні вміст цукрів, сахарози та крохмалю зменшується на 25–64 %. У листових пластинках спостерігається зменшення загальної (на 26 %), зв’язаної (на 13 %) та вільної (на 52 %) води, збільшення довжини жилок (на 59 %) та чисельності продихів (на 58 %), а також  їх потовщення (на 7 %) та зменшення довжини продихів (на 13 %).

Горобина звичайна, ґрунт, водний режим, цукри, сахароза, крохмаль.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боровиков В. STATISTICA: ?скусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб. : Питер, 2001. – 658 с.

Григорюк І. П. Анатомічна адаптація сіянців деревних рослин до різного водозабезпечення грунту // І. П. Григорюк, П. П. Яворовський, В. І. Ткачов / Вісник Дніпропетров. ун-ту, 2005. – № 3/2. – С. 54–60.

Григорюк І. П. Удосконалення агротехніки вирощування і підвищення адаптивного потенціалу деревних рослин на піщаних ґрунтах Лівобережжя міста Києва / Григорюк І. П., Яворовський П. П., Ткачов В. І. . – К. : Логос, 2005. – 47 с.

?ванов А. Ф. Отношение древесных растений к влажности и кислотности почвы / ?ванов А. Ф., Пономарева А. Д., Дерюгина Т. Ф. – Минск : Наука и техника, 1966. – 231 с.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 831 с.

Кушниренко М. Д. Водный режим и засухоустойчивость плодовых растений / М. Д. Кушниренко. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 328 с.

Лир Х. Физиология древесных растений / Лир Х., Польстер Г., Фидлер Г. – М. : Лесн. пром-сть, 1974. – 423 с.

Петрушенко В. В. К вопросу o влиянии загрязнения природной среды на устойчивость и биопродуктивность культурных фитоценозов в условиях юга Украины // В. В. Петрушенко / Растения и промышленная среда. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 39.

Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений / Х. Н. Починок. – К. : Наук. думка, 1976. – 334 с.

Савинский С. В. Современные методы исследования и оценки засухо- и жароустойчивости растений: метод. пособие // С. В. Савинский, Н. Н. Мусатенко. – К. : Новий світ, 2003. – 13 с.

Weis E. Reversible heat inactivation of the Calvin cycle: a hossible mechanism of the temperature regulation of photosynthesis // E. Weis / Planta, 1981. – V. 151. – № 3. – P. 33–39.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.