ВОДНО-ФІЗЧНІ ВЛАСТВОСТІ ГРУНТУ ПАРКОВХ НАСАДЖЕНЬВ.М. Малюга, В.В. Міндер

Анотація


Висвітлено результати досліджень вологості та твердості ґрунту, що впливають на меліоративні властивості паркових насаджень Голосіївського парку культури та відпочинку  ім. М. Рильського. За умов відсутності значної мінливості вологи ґрунту він ущільнюється, зростає його твердість, що, призводить до різкого зменшення показників водопроникності. Твердість ґрунту знаходиться в прямій залежності від стадії дигресії насаджень, а водопроникність в оберненій..

Паркові насадження, ступінь дигресії, властивості ґрунту: твердість, водопроникність, вологість, шпаруватість, щільність складання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Астапов С.В. Мелиоративное почвоведение (практикум) / С.В. Астапов. – М.: Гос. изд-во с.-х. лит-ры, 1958. – 368 с.

Калиниченко Н.П. Лесомелиорация овражно-балочных систем /

Н.П. Калиниченко, В.В. ?льинский. – М. : Лесн. пром-сть, 1976. – 200 с.

Лісові меліорації : підруч. / О.І. Пилипенко, В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга; за ред. В.Ю. Юхновського. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 282 с.

Малюга В.М. Розробка і обґрунтування комплексу заходів щодо поліпшення екологічного стану Голосіївського лісу на прикладі комунального підприємства “Краєвид” / В.М.Малюга, М.І. Радучич, В.В. Малюга // Екологія Голосіївського лісу: монографія. – К. : Феникс, 2007. – С. 309–311.

Матушевич Л.М. Спеціальні види лісової таксації: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи магістрів лісогосподарського факультету / Л.М. Матушевич, О.А. Гірс. – К. : ЛОГОС, 2000. – 72 с.

Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем: монографія / [ В.Ю. Юхновський, С.М. Дударець, В.М. Малюга, В.М. Хрик ]. – К. : Кондор-вид-во, 2013. – 512 с.

Свириденко В.Є. Лісівництво: підручник / Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С.; за ред. В.Є. Свириденка. – К. : Арістей, 2004. – 544 с.

Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней / Г.П. Сурмач. – Л. : Гидрометеоиздат, 1976. – 254 с.

Сурмач Г.П. Водорегулирующая и противоэрозионная роль насаждений / Г.П. Сурмач. – М. : Лесн. пром-сть, 1971. – 109 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.