МОРФОЛОГО-ФРАКЦІЙНЙ СКЛАД І ЗАПАС ЛІСОВОЇ ПІДСТЛК ПРОТЕРОЗІЙНХ НАСАДЖЕНЬЯ.Л. Шестак

Анотація


Визначено морфолого-фракційний склад і запаси лісової підстилки в протиерозійних насадженнях різного породного складу та місцеположення. Встановлено, що лісова підстилка протиерозійних насаджень яружно-балкових систем характеризується різним ступенем потужності. Проаналізовано фракційний склад підстилки листяних насаджень, в результаті чого виявлено що основну її частину становлять фракції: гілки, труха і листя.

Протиерозійні насадження, лісова підстилка, морфологічні показники, фракційний склад, запас, дуб звичайний, береза повисла, ялина європейська, сосна звичайна, Новгород-Сіверське Полісся.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бурыкин А. М. Мелиоративная роль лесной подстилки / А. М. Бурыкин // Лесн. хоз-во. – 1955. – № 9. – С. 92–93.

Карпачевский Л. О. Лес и лесные почвы / Л. О. Карпачевский. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 264 с.

Пилипенко О. І. Системи захисту грунтів від ерозії: підруч. / Пилипенко О. І. , Юхновський В. Ю., Ведмідь М. М. ; за ред. О. І. Пилипенка. – К.: Златояр, 2004. – 434 с.

Погребняк П. С. До питання про походження реакції лісової підстилки / П. С. Погребняк, А. Г. Зражевський, В. І. Словіковський // Праці ін–ту лісівництва АН УРСР. – 1952. – С. 105–113.

Родин Л. Е. Динамика органического вещества и биологический круговорот зольных элементов и азота в основных типах растительности земного шара / Л. Е. Родин, Н. ?. Базилевич. – М.-Л.: Наука, 1965. – 124 с.

Свириденко В. Є. Лісівництво / Свириденко В. Є., Бабіч О. Г., Киричок Л. С. – К. : Арістей, 2004. – 544 с.

Чорнобай Ю. М. Вивчення та морфометрично-функціональне визначення підстилок у природних екосистемах / Ю. М. Чорнобай. – Львів: Сузір’я, 1995. – 51 с.

Юхновський В. Ю. Агролісомеліорація: підруч. / Юхновський В. Ю., Дударець С. М., Малюга В. М.; за ред. В. Ю. Юхновського. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 372 с.

Якуба М. С. Характеристики лісової підстилки біогеоценозів Присамар'я Дніпровського / М. С. Якуба // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 8(33). – С. 47–54.

Corter J. Field decomposition of leaf litters: relation-ships between decomposition rates and soil moisture, soil temperature and earthworm activity / J. Corter // Soil Biol. Biochem. – 1998. – v. 30, № 6. – P. 783–793.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.