ОСОБЛВОСТІ ОТРМАННЯ АСЕПТЧНОЇ КУЛЬТУР ВДУ AESCULUS CARNEA HAYNEЮ. В. Євтушенко

Анотація


Наведено особливості отримання асептичної культури виду Aesculus carnea Hayne з метою подальшого культивування та одержання рослин-регенерантівУ разі введення Aesculus carnea Hayne в культуру in vitro необхідно як первинні експлантати використовувати фрагменти здерев’янілих пагонів річного приросту та листкові зародки. Досліджено ефективність різних способів стерилізації, вибрано найефективніші з них.

Гіркокаштан м’ясо-червоний, експлантат, стерилізація, in vitro.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біологія каштанів / [Григорюк І.П., Машковська С.П., Яворський П.П., Колесніченко О.В.]. – К.: Логос, 2004. – 380 с.

Заячук В.Я. Дендрологія: підручник / В.Я. Заячук. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.

Калинин Ф.Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Калинин Ф.Л., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е.. – К. : Наук. думка, 1980. – 487 с.

Калініченко О.А. Декоративна дендрологія: навч. посіб. / О.А. Калініченко. – К.: Вища шк., 2003. – 199 с.

Колесников А.?. Декоративная дендрология / А.?. Колесников. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 704 с.

Кушнір Г.П. Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і практика /

Г.П. Кушнір, В.В. Сарнацька – К.: Наук. думка, 2005. – 243 с.

Мисник Г.Е. Деревья и кустарники дендропарка «Тростянец» / Г.Е. Мисник. – К.: ?зд-во АН УССР, 1962. – 179 с.

Мєдведєв В.А. Підсумки інтродукції деревних декоративних рослин у рівнинно-пейзажний район дендропарку «Тростянець». / В.А. Мєдведєв,

О.О. Ільєнко // Інтродукція рослин. – 2012. – № 1. – С. 78–93.

Чеченєва Т. М. Введення в культуру in vitro різних видів гіркокаштана / Т.М. Чеченєва, К.Є. Шаванова, С.П. Машковська // Физиология и биохимия культурных растений. – 2010. – Т. 42, № 2. – С. 132-136.

Murashige T., Scoog F. A revised medium for rapid, growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. plantarum. – 1962. – V.15. –№. 3. – P. 473.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.