РЕТРОСПЕКТВНЙ АНАЛІЗ ТЕРТОРІЇ ДЕНДРОПАРКУ «ЮННАТСЬКЙ» НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТЧНОГО ЦЕНТРУО.В. Піхало, О.В. Полупан

Анотація


Проведено передпроектний аналіз та вивчено сучасний стан озеленення і рівень благоустрою території дендропарку «Юннатський» НЕНЦ. Розроблео проектні пропозиції щодо основних напрямків його реконструкції.

Дендропарк, реконструкція, інвентаризація, ландшафтний аналіз, просторова структура, композиційна вісь, деревні рослини.


Посилання


Вербицький В.В. Збереження та збагачення різноманіття рослин дендропарку «Юннатський» / В.В. Вербицький, Є.О. Бойко // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 75-річчю заснув. Націон. Бот саду ім. М.М.Гришка НАН України (Київ, 15-17 вересня 2010 р.). – К. : Фітосоціоцентр, 2010. – С.154-155.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / [під ред. С.Ю. Поповича]. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 800с.

Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992 № 2456-XII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/.

Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу від 16.01.2007 № 82/13349/ Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0082-07.

Наказ «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» від 12.05.2009 № 127. / Мінжитлокомунгосп: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0549-09/.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nenc.gov.ua/1035.html.

Попович С. Ю. Заповідне паркознавство: навч. посіб. / Попович С.Ю., Корінько О.М., Клименко Ю.О. – Тернопіль: Богдан, 2011. – 320 с.

Природно-заповідний фонд Київської області / [Василюк О., Костюшин В., Норенко К. та ін.]. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.