СУЧАСНЙ СТАН ТА ПРОДУКТВНІСТЬ МОДАЛЬНХ БУКОВХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНО. БАЛА

Анотація


Abstract. Beech forests are distributed in a large area, both mountainous
and plain territory of Ukraine. Investigation of the patterns of growth of modal
stands requires a detailed study of their existing condition. Based on the stand-
wise database of PA “Ukrderzhlisproekt” (as of 01.01.2011) we have analyzed
distribution, current state and detailed mensurational characteristics of beech
stands that grow in Ukraine. We have calculated the main mean mensurational
indices for beech stands and conducted a detailed analysis of growth of this tree
species in terms of origin, type of site conditions, age structure, site index
classes, relative stocking and share of the tree species in stand composition.
The results show that beech stands grow mainly in rich soil fertility and wet soil
moisture conditions (most common conditions D2, D3, C2 and C3) in which it have
the highest productivity. In terms of stand origin, natural seed stands are
dominant (87.6 % of the area of beech forests). Distribution by age structure is
dominated by middle-aged stands with their considerable dominance of VI, VII
and VIII classes of age. The mean site index class equals I,1, mean relative
stocking – 0,69, mean growing stock – 318 m3ha-1.
Keywords: European beech, Oriental beech, modal stands, origin of
stands, type of site conditions, site index class, relative stocking.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Бала О. П. Типологічна характеристика твердолистяних деревостанів України / О. П. Бала // Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2016. – № 238. – С. 9–17.

Белоус В. ?. Значение бука в повышении продуктивности дубово-

буковых насаждений / В. ?. Белоус // Пути повышения продуктивности лесов. – К. : Урожай, 1965. – С. 89–94.

Белоус В. ?. Способы выращивания сеянцев и создание культур бука в районах Правобережной лесостепи УССР : автореф. дис. на

соискание науч. степени канд. с.-х. наук : 06.03.03 / В. ?. Белоус. – К., 1962. – 17 с.

Білоус В. І. Поширення Європейського бука на правобережній Україні в минулому / В. І. Білоус // VI симпозиум IUFRO з проблем бука, 1–8 жовтня 1995 р. : тези допов. – Львів : Манускрипт, 1995. – С. 12.

Буковые леса СССР и ведение хозяйства в них / [К. К. Калуцкий,

М. П. Мальцев, П. ?. Молотков и др.]. – М. : Лесная промышленность,

– 200 с.

Воейков А. ?. Климат бука / А. ?. Воейков // Метеорологический

вестник. – 1911. – Т. ХХІ. – С. 109–118.

Довідник з лісового фонду України (за матеріалами державного обліку лісів станом на 01.01.2011 року) – Ірпінь, 2012. – 130 с.

Здоров’я бука / П. І. Молотков, Г. Ю. Деньковецький, М. І. Баганич,

А. В. Лесовський. – Ужгород : Карпати, 1973. – 94 с.

Гірс О. А. Обґрунтування віку головної рубки букових деревостанів в умовах Карпат / О. А. Гірс // Науковий вісник Національного аграрного університету : Лісівництво. – К. : НАУ, 2004. – Вип. 71. – С. 148–155.

Гузь М. М. Кореневі системи деревних порід Правобережного лісостепу України / М. М. Гузь. – К. : ВК «Ясмина», 1996. – 145 с.

Калінін М. І. Вітровали в гірських та передгірських регіонах Українських Карпат / М. І. Калінін, І. Ф. Калуцький, А. П. Іванюк. – Львів : Манускрипт, 1998. – 208 с.

Комплексное лесохозяйственное районирование Украины и Молдавии / под ред. С. А. Генсирука. – К. : Наукова думка, 1981. – 358 с.

Мальцев М. П. Бук / М. П. Мальцев. – М. : Лесн. пром-сть, 1980. – 80 с.

Миклуш С. І. Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства : монографія / С. І. Миклуш. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 260 с.

Молотков П. ?. Буковые леса Украинских Карпат / П.?. Молотков // Буковые леса СССР и ведение хозяйства в них. – М. : Лесная

промышленность, 1972. – С. 78–109.

Парпан В. І. Структура, динаміка, екологічні основи раціонального

використання букових лісів Карпатського регіону України : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біолог. наук : 06.00.16 / В. І. Парпан. – Дніпропетровськ, 1994. – 42 с.

Савельев О. В. Корневая система бука лесного / О. В. Савельев //

Научные записки Ужгородского университетата. – Ужгород, 1957. –

Т. ХХІІІ. – С. 175–181.

Nasze drzewa lesne. Tom 10: Fagus sylvatica L. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwo naukowe, 1990. – 654 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.