Деревна й чагарникова рослинність Дніпрянських схилів національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН УкраїниО. Горєлов, Н. Чорномаз

Анотація


Abstract. The results of the current state of the woody and shrub
vegetation of slopes of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of
Ukraine. Established that the species composition rather monotonous, basically,
this deciduous species such as: Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L.,
Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., Ulmus glabra Hubs. etc. The spatial
structure is quite diverse, corresponding diversity environmental conditions. The
characteristic of forestry, orographic, environmental and soil conditions studied
slopes, which can be the basis for making recommendations regarding the
selection of species composition and recommendations for their improvement.
Keywords: tree and shrub vegetation, slope, erosion, degradation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гладун Г. Б. Захисні лісові насадження, проектування, вирощування, впорядкування / Г. Б. Гладун, М. Є. Трофименко, М. А. Лохматов ; за ред. Г. Б. Гладуна. – Харків : Нове слово, 2003. – 390 с.

Кохно М. А. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні : довідник. – Частина 1 / М. А. Кохно, Л. І. Пархоменко, А. У. Зарубенко та ін. ; за ред. М. А. Кохна. – К. : Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.

Краснов В. П. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослиних умов України : монографія / В. П. Краснов, О. О. Орлов, М. М. Ведмідь. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2009. – 488 с.

Миркин Б. М. Современная наука о растительности / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, А. ?. Соломещ. – М. : Логос, 2001. – 254 с.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и

Молдавии / под ред. А. З. Швиденко. – К. : Урожай, 1987. – 559 с.

Пилипенко О. І. Системи захисту ґрунтів від ерозій / О. І. Пилипенко, В. Ю. Юхновський, М. М. Ведмідь. – К. : Златояр, 2004. – 435 с.

Штофель М. О. Лісова меліорація. Основи агролісомеліоративного

районування та принципи добору деревних та кущових порід для

лісомеліоративних насаджень / М. О. Штофель. – К. : НАУ, 2004. – 40 с.

Юхновський В. Ю. Лісоаграрні ландшафти рівнинної України. Оптимізація, нормативи, екологічні аспекти / В. Ю. Юхновський. – К. : Інститут аграрної економіки, 2003. – 273 с.

Юхновський В. Ю. Теоретичні і технологічні основи оптимізації системи захисних лісових насаджень: наук.-метод. рекомендації / В. Ю. Юхновський, О. І. Пилипенко, С. М. Дударець та ін. – К. : НАУ, 2008. – 31 с.

Якубенко Б. Є. Польовий практикум з ботаніки / Б. Є. Якубенко. – 4-те вид. перероб. та доп. – К. : Фітосоціоцентр, 2014. – 400 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.