ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНА БАЗА ДАНХ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРРОДНОГО ПАРКУ «ПРП’ЯТЬ-СТОХІД»О. М. Мельник

Анотація


Наведено лісівничо-таксаційну характеристику дослідного матеріалу з оцінки біотичної продуктивності деревостанів головних лісотвірних порід Національного природного парку «Прип’ять-Стохід», яка згодом дозволить розробити адекватні математичні моделі компонентів фітомаси й побудувати систему нормативно-інформаційного забезпечення основних таксаційних та біотичних параметрів дерев і деревостанів.
Національний природний парк «Прип’ять-Стохід», деревостан, вік, бонітет, повнота, продуктивність, тимчасові пробні площі.
Кожний вид людської


Повний текст:

PDF

Посилання


Блищик В. І. Продукція деревостанів вільхи клейкої Українського Полісся : дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Блищик В. І. – К., 2014. –

с.

Василишин Р. Д. Біопродуктивність хвойних насаджень Українських Карпат / Р. Д. Василишин, Г. С. Домашовець, О. М. Василишин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів

і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». − 2014. – Вип. 198 (2). − С. 9–15.

Лакида П. І. Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку : монографія / П. І. Лакида, Г. А. Сахарук. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2013. – 151 с.

Лакида П. І. Фітомаса лісів України : монографія / П. І. Лакида – Тернопіль : Збруч, 2002. − 256 с.

Мякушко В. К. Первинна біологічна продуктивність соснових лісів Українського Полісся / В. К. Мякушко // Укр. бот. журнал. – 1972. – Т. 29, № 3. – С. 328–339.

Мякушко В. К. Сосновые леса равнинной части УССР / В. К. Мякуш¬ко. – К. Наук. думка, 1978. – 256 с.

Поварницин В. О. Ліси Українського Полісся / В. О. Поварницин. – К. : УАСГН, 1959. – 208 с.

Танфильев Г. ?. Геоботанический очерк Полесья. (Приложение к «Очерку работ Западной эспедиции по осушению болот) / Г. ?. Танфильев. – Спб., 1899.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.