ДУБОВІ ГАЇ ПРКАРПАТТЯ ТА ЇХ ПРОСТОРОВА СТРУКТУРАМ. М. Король, С. А. Гаврилюк, В. М. Дичкевич, A. Бобєц, T. Дудек

Анотація


Досліджено проблематику вивчення просторової структури дубових гаїв Прикарпаття. На основі матеріалів польових досліджень здійснено оцінку вертикальної та горизонтальної структур деревостанів. На підставі індексів проаналізовано диференціацію дерев та видового різноманіття.

Дуб звичайний, дубовий гай, просторова структура, диференціація дерев, видова різноманітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко С В. Особливості горизонтальної структури природних сосняків / С. В. Бойко, О. М. Тарнопільська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2011. –

Вип. 21.9. – С. 8–12.

Бузыкин А. ?. Данные наблюдений и анализ горизонтальной структуры на пяти пробных площадях в одновозрастных древесных ценозах / ?. А. Бузыкин, О. П. Секретенко, Р. Г. Хлебоп – Красноярск :

?Л СО РАН, 2009. – 80 с. – (Препринт / ?н-т леса им. В. Н. Сукачева

СО РАН, 2009).

Восточноевропейские широколиственные леса / под ред.

О. В. Смирновой. – М. : Наука, 1994. – 364 с.

Грабарник П. Я. Моделирование пространственной структуры древостоев / П. Я. Грабарник // Моделирование динамики органического вещества в лесных экосистемах / под ред. В. Н. Кудеярова. – М. : Наука, 2007. – C. 132–146.

Данчук О. Т. Особливості моніторингу лісів ПЗ «Розточчя» /

О. Т. Данчук, М. М. Король, С. А. Гаврилюк // Науковий вісник НЛТУУ. – Львів : НЛТУУ, 2007. – Вип. 17.7. – С. 55–61.

Кацуляк Ю. Д. Відтворення дубових лісів у Передкарпатті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук / Ю. Д. Кацуляк. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

Король М. М. Просторова структура дубових деревостанів Прикарпаття / М. М. Король, В. В. Костишин // Науковий вісник НЛТУУ. – Львів : НЛТУУ, 2008. – Вип. 18.7. – С. 63–68.

Манойло В. О. Особливості розміщення дерев у різновікових природних сосняках після лісовідновного рубання вибірковим способом / В. О. Манойло // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 49–55.

Стойко С. М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона / С. М. Стойко. – Львів, 2009. – 220 с.

Тіннер P. Методичні вказівки зі статистичної інвентаризації Угольсько-Широколужанського букового пралісу / [P. Тіннер, Б. Коммармот, П. Бранґ та ін.]. – Бірменсдорф : WSL, 2010. – 65 c.

Цурик Є. І. Таксаційні ознаки й будова насадження / Є. І. Цурик. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – 362 с.

Chirici G. National Forest Inventory Contributions to Forest Biodiversity Monitoring / G. Chirici, R.E. McRoberts, S. Winter [et al.] // Forest Sciense. – 2012. – Vol. 58 (3). – P. 257–268.

Commarmot B. Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe. A Swiss-Ukrainian Scientific Adventure / B. Commarmot,

U.-B. Brändli, F. Hamor [et al.]. – Birmensdorf, WSL; Lviv, UNFU; Rakhiv, CBR, 2013. – 69 p.

Donnelly K. P. Simulations to determine the variance and edge effect of total nearest neighbor distance / K. P. Donnelly // Simulation studies in archeology. – London : Edition Academic Press, 1978. – P. 91–95.

Pretzsch H. Modellierung des Waldwachstums. Parey Buchverlag Berlin, 2001. – 341 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.