ВІКОВА ДНАМІКА КІЛЬКОСТІ ПРРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВЧАЙНОГО ПІД НАМЕТОМ ПРСТГАЮЧХ НАСАДЖЕНЬС. Є. Сендонін

Анотація


Наведено результати досліджень вікової динаміки природного насіннєвого поновлення дуба звичайного під наметом пристигаючих лісових насаджень у свіжих типах лісорослинних умов Південного Правобережного Лісостепу. Показано динамічну зміну кількості поновлення дуба звичайного за роками спостереження, висвітлено й проаналізовано вплив основних екологічних факторів та лісівничо-таксаційних показників на його ріст і розвиток з віком.

Підріст, тип лісорослинних умов, лісове насадження, намет, світло, повнота

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев В. А. Световой режим леса / В. А. Алексеев. – Л. : Наука, 1975. – 225 с.

Вакулюк П. Г. Створення лісових культур у дібровах / П. Г. Вакулюк. – Фастів : Поліграфіст, 2000. – 56 с.

Діденко М. М. Природне поновлення дуба звичайного під наметом материнських деревостанів / М. М. Діденко // Лісівництво і агролісомеліорація: зб. наук. пр. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 113. –

С. 186–190.

Жуков А. Б. Дубравы СССР / А. Б. Жуков. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1950. – Т.1 : Дубравы УССР и способы их восстановления. – 352 с.

Лосицкий К. Б. Восстановление дубрав / К. Б. Лосицкий. – М. : Сельхозиздат, 1963. – 360 с.

Новосельцев В. Д. Дубравы / В. Д. Новосельцев, В. А. Бугаев. – М. : Агропромиздат, 1985. – 214 с.

Побединский А. В. ?зучение лесовосстановительных процессов / А. В. Побединский. – М. : Наука, 1966. – 64 с.

Пятницкий С. С. Дубравы Советского союза, история и перспективы дальнейшего выращивания и повышения их продуктивности / С. С. Пятницкий // Дубравы Советского союза и повышение их производительности. – К. : Урожай, 1968. – С. 7–27.

Сендонін С. Є. Вплив світла на ріст і розвиток підросту дуба звичайного під наметом лісостану / С. Є. Сендонін // Наукові доповіді НАУ. – 2006. – № 2 (3). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nd.nauu. kiev.ua/2006-2/06cceucp.pd


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.