ОЦІНКА ДЕКОРАТВНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТВНОСТІ ДРІБНОКВІТКОВХ ЛОМНОСІВ В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТІ. Б. Ковалишин

Анотація


Здійснено оцінку декоративності дрібноквіткових ломиносів відповідно до модифікованої автором методики. Охарактеризовано декоративні ознаки та властивості досліджуваних рослин порівняно
з дерев’янистими ліанами, що належать до інших родин.

Дрібноквіткові ломиноси, декоративність, цвітіння, плодоношення, вериткальне озеленення

Повний текст:

PDF

Посилання


Clematis on the Web [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.clematis.hull.ac.uk/new-clemlist.cfm

Багацька O. M. Оцінка декоративності інтродукованих видів дерев’янистих ліан у м. Києві (2011) [Електронний ресурс] / О. М. Багацька. –Режим доступу : elibrary.nubip.edu.ua

Бескаравайная М. А. Клематисы – лианы будущего / М. А. Бескаравайная. – Воронеж, Кварта, 1998. – 176 с.

Ковалишин І. Б. Ломиноси у зелених насадженнях Києва /

І. Б. Ковалишин, А. П. Пінчук, В. М. Маурер, Н. Г. Вахновська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2013. – Вип. 187 (3). – С. 30–38. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_lis_ 2013_187_3_6.pdf

Орлов М. ?. Биологические особенности вьющихся видов рода клематис (Clematis L.) в связи с культурой этих растений в УССР : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук / М. ?. Орлов. – К., 1962. – 20 с.

Риекстиня В. Э. Клематисы / В. Э. Риекстиня, ?. Р. Риекстиныш. –

Л. : Агропромиздат, 1990. – 287 с.

Слюсар С. І. Типи декоративності для комплексної декоративної оцінки деревних рослин / С. І. Слюсар // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 63-ї студентської наукової конференції. – К. : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2009. –

С. 162–163.

Хороших О. Г. Шкала комплексної оцінки декоративних ознак деревних рослин / О. Г. Хороших, О.В. Хороших // Наук. вісник : Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття : зб. наук.-техн. праць УкрДЛТУ. – 1999. – 300 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.