ОЦІНЮВАННЯ МОРТМАС ДЕРЕВНОЇ ЛАМАНІ СОСНОВХ НАСАДЖЕНЬ КЇВСЬКОГО ПОЛІССЯО. О. Аврамчук, А. М. Білоус, Д. М. Голяка, М. Б. Іщенко, П. С. Кислиця

Анотація


Наведено характеристику мортмаси деревної ламані, у тому числі пнів за класами деструкції. Експериментальні дослідні дані мортмаси деревної ламані соснових насаджень дали змогу встановити базисну щільність для кожного класу деструкції. Здійснено порівняння результатів дослідження базисної щільності деревної ламані різних класів деструкції з даними інших авторів та кореляційний аналіз мортмаси деревної ламані і таксаційних показників деревостану. Розроблено регресійне рівняння для оцінювання запасів мортмаси деревної ламані у насадженнях сосни звичайної Київського Полісся.

Ключові слова: сосна звичайна, мортмаса, деревна ламань, клас деструкції, таксаційні показники, рівняння.


Повний текст:

PDF

Посилання


Dudley N. Мертва деревина – живі ліси / N. Dudley, E. Vallauri,

D. Vallauri // WWF Report, 2004. – 16 с.

Harmon M. E. Guidelines for measurements of woody debris in forest ecosystems / M. E. Harmon, J. Sexton. // LTER Network Office. – 1996. –

№ 20. – 73 p.

Білоус А. М. Методика дослідження мортмаси лісів / А. М. Білоус // Біоресурси і природокористування. – 2014. – № 3–4. – С. 134–140.

Воробьев О. Н. Методика сбора и обработки данных по древесному детриту сосновых насаждений Марий Эл / О. Н. Воробьев // Материалы научно-технической конференции МарГТУ в 2003 г. : сб. ст. – Йошкар Ола : МарГТУ, 2004. – С. 13–16.

Запасы крупных древесных остатков в среднетаежных екосистемах Приенисейской Сибири / А. В. Климченко, С. В. Верховец,

О. А. Слинкина, Н. Н. Кошурникова // География и природные ресурсы. – 2011. – № 2. – С. 91–97.

Зібцев С. В. Аналіз особливостей лісопожежної обстановки та стану протипожежної охорони лісу в зонах радіаційного забруднення [Електронний ресурс] / С. В. Зібцев // Наукові доповіді НАУ. – 2006. – Режим доступу : http://nd.nubip.edu.ua/2006-4/06zsvcbr.pdf

Методика определения запасов и массы древесного детрита на основе данных лесоустройства / Трейфельд Р. Ф., Кранкина О. Н., Поваров Е. Д. – Пушкино : ВН??ЛМ, 2002. – 44 с.

Пастернак В. П. Біопродуктивність лісів Північного Сходу України в контексті змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 06.03.02, 06.03.03 / В. П. Пастернак. – К., 2011. – 49 с.

Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання : СОУ 02.02-37-476 : 2006. – [Введ. з 2006–12–26]. – К. : Мінагрополітики України, 2006. – 32 с.

Трейфельд Р. Ф. Запасы и масса крупного древесного детрита : дис. … канд. с.-х. наук : 06.03.02 / Трейфельд Рудольф Фрицевич. – СПб. – 2001. – 147 с.

Швиденко А.З. Оценка запасов древесного детрита в лесах России / А. З. Швиденко, Д. Г. Щепащенко, С. Нильссон // Лесная таксация и лесоустройство. – Сибирь : СГТУ, 2009. – Вып. 1 (41). – С. 133–147.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.