МОДЕЛЮВАННЯ КОНВЕРСІЙНХ КОЕФІЦІЄНТІВ КОМПОНЕНТІВ ФІТОМАС ЯСЕНОВХ ДЕРЕВОСТАНІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇН

І. М. Матейко

Анотація


Використовуючи опрацьовані матеріали тимчасових пробних площ, досліджено кореляційний зв'язок основних таксаційних показників ясенових деревостанів у Правобережному Лісостепу України з компонентами фітомаси. Розроблено математичні моделі конверсійних коефіцієнтів компонентів фітомаси деревостанів ясена звичайного для регіональної оцінки депонованого і накопиченого вуглецю в регіоні дослідження.

Ключові слова: компоненти фітомаси, ясенові деревостани, регіональна оцінка депонування вуглецю, кореляційний зв'язок, математичні моделі, конверсійні коефіцієнти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко М. І. Ясени в Україні / [Гордієнко М. І., Гойчук А. Ф., Гордієнко Н. М., Леонтяк Г. П.]. – К. : Сільгоспосвіта, 1996. – 392 с.

Горошко М. П. Біометрія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Горошко, С. І. Миклуш, П. Г. Хомюк. – Львів : Камула, 2004. – 236 с.

Замолодчиков Д. Г. Системы оценки и прогноза запасов углерода в лесных экосистемах / Д. Г. Замолодчиков // Устойчивое лесопользование. – 2011. – Вип. 4 (29). – С. 15–22.

Матейко І. М. Фітомаса та депонований вуглець дерев та деревостанів ясена звичайного в умовах Правобережного Лісостепу України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Матейко Іван Михайлович. – К., 2014. – 253 с.

Лакида П. І. Продуктивність лісових насаджень України за компонентами надземної фітомаси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.02 – "Лісовпорядкування та лісова таксація" / П. І. Лакида. – К., 1997. – 48 с.

Никитин К. Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К. Е. Никитин, А. З. Швиденко. – М. : Лесная пром-сть, 1978. – 272 с.

Flury PH. Untersuchngen ьber Das Verhдltniss Der Resigmasse zur Derbholmasse / Flury PH. // Mitt. Schweiz. Centralanstalt Forstl. Versuchswesen, 1892. – BD. 2. – Pp. 25-32.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.