ТАКСАЦІЙНА БУДОВА СТГЛХ ПОРОСЛЕВХ ДУБОВХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ

В. П. Пастернак, О. А. Слиш, О. А. Гірс

Анотація


 

Проведено оцінювання таксаційної будови стиглих порослевих дубових деревостанів. Для побудови рядів розподілу дерев за ступенями товщини було використано криву Пірсона 1-го типу (β-розподіл). Встановлено закономірності розподілу дерев за діаметром. Проведено моделювання показників мінливості, мінімального i максимального редукційних чисел, а також мінливості ділової та дров'яної частин деревостану. Знайдені математичні залежності дають змогу у поєднанні із сортиментними таблицями розробити нові нормативи товарності стиглих порослевих дубових деревостанів.

Таксаційна будова, стиглі порослеві дубові деревостани,
β-розподіл, редукційні числа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бала О. П. Таксаційна характеристика деревостанів дуба звичайного вегетативного походження / О. П. Бала, Є. Ю. Хань // Науковий вісник НУБіП України. – 2014. – Вип. 198, ч.1. – С. 9–13.

Ганжа П. К. Математические модели некоторых закономерностей строения дубовых древостоев и их практическое использование / П. К. Ганжа // Биология лесных насаждений. Науч.труды УСХА, К., 1980. –

С. 135–139.

Гірс О. А. Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення / О. А. Гірс – Корсунь-Шевченківський : Вид. Майдаченко. – 2011. – 315 с.

Лісова таксація. Методичні вказівки для використання польової ГІС Field-Map студентами факультету лісового господарства напряму 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство / [В. П. Пастернак, І. Ф. Букша, Л. І. Ткач та ін.]. – Х. : ХНАУ, 2008. – 59 с.

Ратушный Т. В. Строение смешанных дубовых насаждений /

Т. В. Ратушный // Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. науч. трудов БГ?ТА, 2011. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://science-bsea.narod.ru/2011/ les_2011/ratushny_stroen.htm

Слиш О. А. Методи дистанційного вимірювання та моделювання профілів стовбурів для встановлення їхньої сортиментно-ґатункової структури / О. А. Слиш, В. А. Солодовник, М. І. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 124. – С. 42–46.

Ткач В. П. Хід росту порослевих дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу / В. П. Ткач, Р. В. Головач, М. М. Ведмідь // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 47–55.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.