РОЛЬ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІС. М. Ткачів

Анотація


Досліджено фіскальну складову державного регулювання в лісовому господарстві. Визначено основні проблеми механізму оподаткування лісового господарства та обґрунтовано використання нової податкової реформи в лісовому господарстві, що уможливлює отримання доходу від експлуатації лісових ресурсів місцевими бюджетами. Обгрунтовано роль подальшого розвитку механізму бюджетно-податкового регулювання лісового господарства за сприяння вдосконалення нормативів зборів за спеціальне використання лісових ресурсів, диференціації рентної плати за їх використання та механізму стягнення відповідних платежів на основі об’єктивних оцінок продуктивності лісоресурсного потенціалу .

Ключові слова: лісове господарство, фіскальний механізм, лісоресурсна рента, база оподаткування, самоокупність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бачо Р. Й. Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах / Р. Й. Бачо, Е. Й. ?ллар, Є. Й. Бачо // НВУУ. – 2014. – № 1 (42) . – С. 140–145.

Карпук А. І. Економічне регулювання лісокористування в ринкових умовах : монографія / А. І. Карпук. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 492 с.

Карпук А. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації [Електронний ресурс] / А. Карпук // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 52–54.

Клепанчук О. Ю. Роль фіскальної політики як інструменту регулювання економіки / О. Ю. Клепанчук // Економікс. – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka. com/11_ NPE_ 2014 /Economics/14_165583.doc.htm

Паєнтко Т. В. Інструменти фіскального регулювання фінансових потоків / Т. В. Паєнтко // Ефективна економіка. – 2011. – № 8.

Синякевич І. Як реформувати лісове господарство України? [Електронний ресурс] / І. Синякевич, А. Головко // Газ. “Деревообробник” № 24 (349). – 2014. – Режим доступу : http://derevoobrobnyk.com/yak-reformuvati-lisove-gospodarstvo-ukra%D1%97ni/

Тріпак М. М. Прагматизм фіскального регулювання процесів формування місцевих бюджетів спец. 08.04.01. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / М. М. Тріпак. – Тернопіль, 2005. – 20 с.

Про Державний бюджет України на 2015 рік : закон України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2014. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.