ҐРУНТОВІ МАРКЕР ДЛЯ ЛІСОРОСЛННОЇ ОЦІНК МАЛОПРОДУКТВНХ ЗЕМЕЛЬ

В. В. Дегтярьов, С. П. Распопіна

Анотація


Розглянуто питання оптимізації структури земельного фонду України шляхом заліснення малопродуктивних земель, виведених із сільськогосподарського вжитку, а також питання оцінювання лісорослинного потенціалу цих земель. На основі результатів досліджень сполученого вивчення продуктивності лісових насаджень та лісорослинних властивостей ґрунтів (на 136 пробних площах у різних природних зонах рівнинної частини України) запропоновано систему ґрунтових маркерів для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних земель та карбонатних неповнорозвинених ґрунтів на елювії щільних вапняків.

Ключові слова: Лісорослинна оцінка, малопродуктивні землі, заліснення, ґрунтові маркери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова програма “Ліси України” на 2010–2015 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 977. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/977-2009-%D0%BF

Земельний фонд України станом на 1 січня 2014 р. та динаміка його змін в порівнянні з даними на 1 січня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// land.gov.ua

Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку. Документ підготовлено в рамках проекту ПРООН/ГЕФ “Оцінка національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління”. – К., 2007. – 184 с.

Остапенко Б. Ф. Типи лісу рівнинної території України / Б. Ф. Остапенко // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 2003.– Вип.13.3. –

–42 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.