ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КУЛЬТУР КЛІТН І ТКАНН В УМОВАХ IN VITRO ДЛЯ РОЗМНОЖЕННЯ ДРІБНОКВІТКОВХ ЛОМНОСІВ (РІД CLEMATIS L.)Ю. В. Коломієць, А. П. Пінчук, І. Б. Ковалишин, Н. Г. Вахновська

Анотація


Визначено оптимальні умови введення насіння та різних типів експлантатів видів і сортів дрібноквіткових ломиносів (Clematis L.)
у культуру
in vitro шляхом добору відповідних режимів стерилізації та вмісту гормональних компонентів у модифікаціях живильного середовища.

Ключові слова: клональне мікророзмноження, дрібноквіткові ломиноси, режим стерилізації, живильне середовище, in vitro.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучерявий В. П. Озеленення населених місць / В. П. Кучерявий – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

Бескаравайная М. А. Клематисы / М. А. Бескаравайная. – М., Росагропромиздат, 1991. – 189 с.

Вахновська Н. Г. Рекомендації з розмноження, вирощування та використання великоквіткових клематисів у м. Київ / Н. Г. Вахновська. –

К. : Фітосоціоцентр, 2007. – 52 с.

Сидякин А. ?. ?ндуцированный морфогенез in vitro и накопление трипленовых гликозидов в каллусных культурах ломоноса виноградолистного (Clematis vitalba L.): дис. … канд. биол. наук / Сидякин А. ?. – Симферополь. 2011. – 217 с.

Современные проблемы и методы биотехнологии : электрон. учеб. пособие [Электронный ресурс] / [Н. А. Войнов, Т. Г. Волова, Н. В. Зобова и др.] ; под. науч. ред. Т. Г. Воловой. – Электрон. дан. (12 Мб). – Красноярск : ?ПК СФУ, 2009.

Кушнір Г. П. Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і практика / Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька. – К. : Наук. думка, 2005. – 272 с.

Спосіб депонування в умовах in vitro плодових і декоративних культур : метод. рекомендації / уклад. : І. В. Митрофанова, Н. М. Іванова, О. В. Митрофанова та ін. ; Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр. – К. : Курбанов Д. О., 2010. – 37 с.

Митрофанова ?. В. Соматический эмбриогенез как система in vitro размножения культурных растений / ?. В. Митрофанова // Физиология и биохимия культурных растений / Інститут фізіології і генетики рослин НАН України. – К., 2009. – Т. 41, № 6. – С. 496–508.

Корзіна Н. Розвиток експлантів ломиносу (Clematis L.) на етапі введення за умов in vitro / Н. Корзіна, І. Митрофанова // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 64. – С. 67–74.

Жолобова О. О. Сохранение редких и исчезающих видов растений при помощи методов биотехнологии / О. О. Жолобова, О. ?. Коротков, Г. Н. Сафронов [и др.] // Современные проблемы науки и образования : биологические науки / Электронный научный журнал. – 2012. – № 1.

Сидякин А. ?. Оптимизация состава питательных сред для индукции каллусообразования в культуре in vitro вегетативніх органов ломоноса виноградолистного / А. ?. Сидякин, А. М. Бугара, О. Н. Белова // Ученые записки Таврического национального университета им.

В. ?. Вернадского : серия «Биология, химия». – Симферополь, 2009. –

Т. 22 (61). – С. 71–77.

Бугара А. М. Калюсные культуры ломоноса виноградолистного (Clematis vitalba L.) – продуценты тритерпеновых гликозидов /

А. М. Бугара, С. ?. Чмелева, А. ?. Сидякин [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В. ?. Вернадского : серия «Биология, химия». – Симферополь, 2006. – Т. 19 (58). – С. 8–13.

Elena Alina Rovină. In vitro regeneretion of the ornamental varieties related to the cultural media / Elena Alina Rovină, Mirela Călinescu, Catiţa Plopa,Valentina Isac / Scientific Papers of the R.I.F.G. – Pitesti, 2009. –

Vol. XXV. – P. 13–18.

Marek Dabski. The influence of type and concentration of carbohydrates on growth and branching of Clematis integrifolia in vitro / Marek Dabski, Marzena Parzymies / Annales Universitatis Mariae Curie-Sclodowska. – Lublin, 2007. – Vol. XVIII (2). – P. 49–54.

Hanumanaika RAJA NAIKA. Plant Regeneration from Callus Culture of Clematis gouriana Roxb. – A Rare Medicinal Plant / Hanumanaika RAJA NAIKA Venkatarangaiah KRISHNA / Turk J Biol. – Karnataka, 2008. – Vol. 32. – P. 99–103.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.