ДО ПТАННЯ РОЗШРЕННЯ ТЕРМІНІВ САДІННЯ КУЛЬТУР І ПІДВЩЕННЯ ЖТТЄЗДАТНОСТІ ВСАДЖЕНХ РОСЛНВ. М. Маурер, А. П. Пінчук, М. Г. Борщ

Анотація


Наведено результати апробації ефективності різних модифікацій складу субстрату для дорощування («оздоровлення») стандартних сіянців сосни звичайної з відкритою кореневою системою задля подовження термінів садіння культур і підвищення приживлюваності рослин, висаджених у пізньовесняні та ранньолітні строки.

Ключові слова: сосна звичайна, сіянці, субстрат, садивний матеріал, приживлюваність, лісові культури


Повний текст:

PDF

Посилання


Ведмідь М. М. Застосування нових регуляторів росту рослин

і водорозчинних полімерів під час створення культур сосни звичайної /

М. М. Ведмідь, О. Ф. Попов // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. – Вип. 39. – С. 209–217.

Ведмідь М. М. Стан і перспективи використання регуляторів росту

і полімерів в інтенсивних технологіях лісокультурного виробництва /

М. М. Ведмідь // Науковий вісник НАУ. Серія «Лісівництво». – НАУ. – 2001. – Вип. 27. – С. 235–237.

Гордієнко М. І. Лісові культури / Гордієнко М. І., Корецький Г. С., Маурер В. М. – К. : Сільгоспосвіта, 1995. – 328 с.

?нтенсификация выращивания лесопосадочного материала / под. ред. проф. А. Р. Родина. – М., 1989. – 80 с.

Лесокультурный опыт Боярского учебно-опытного лесхоза / под. ред. д-ра с.-х. наук проф. Б. ?. Логгинова. – М., 1968. – 388 с.

Маурер В. М. Розширення термінів садіння лісових культур сосни за рахунок використання сіянців з оптимізованою коренелистовою кореляцією / В. М. Маурер, П. Я. Мойсеєць // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 152, ч. 2. – С. 247–252.

Пат. 62077 Україна, МПК A01G 23/00. Спосіб оздоровлення садивного матеріалу з відкритою кореневою системою та підвищення приживлюваності лісових культур за рахунок оптимізації коренелистової кореляції сіянців шпилькових порід / Маурер В. М., Бровко Ф. М., Пінчук А. П. та ін.; заявник і власник Національний університет біоресурсів і природокористування України. – № u201100915 ; заявл. 27.01.2011 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15/2011.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.