ДІАГНОСТКА ЖАРО- ТА ПОСУХОСТІЙКОСТІ ГІРКОКАШТАНУ М’ЯСО-ЧЕРВОНОГО (AESCULUS CARNEA HAYNE) В УМОВАХ МІСТА КЄВА

Ю. В. Євтушенко

Анотація


Наведено результати комплексного оцінювання показників, що характеризують стійкість Aesculus carnea Hayne до дії посухи та високих температур впродовж вегетаційного періоду. Встановлено, що летальна температура для листків гіркокаштана м’ясо-червоного становить +65...+70 °С. Виявлено динаміку водних показників, відповідно до яких Aesculus carnea Hayne характеризується як високопосухостійкий вид із високими адаптаційним потенціалом.

Ключові слова: жаростійкість, посухостійкість, водний дефіцит, гіркокаштан м’ясо-червоний.

Повний текст:

PDF

Посилання


Біологія каштанів / [Григорюк І. П., Машковська С. П., Яворський П. П., Колесніченко О. В.]. – К. : Логос, 2004. – 380 с.

Генкель П. А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений / П. А. Генкель. – М. : Наука, 1982. – 280 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 352 с.

Кабулов С. К. Приспособление растений к дефициту влаги /

С. К. Кабулов. – Ташкент : Фан, 1981. – 100 с.

Кузнецов В. В. Физиология растений : учебник / В. В. Кузнецов,

Г. А. Дмитриева. – ?зд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2006. –

с. : ил.

Лебедев С. ?. Физиология растений / С. ?. Лебедев. – М. : Агропромиздат, 1988. – 544 с.

Нестерова Н. Г. Фізіологічна оцінка стійкості деревних видів рослин до дефіциту вологи : науково-практичні рекомендації / Н. Г. Нестерова, І. П. Григорюк. – К. : НУБіП України, 2014. – 19 с.

Пятницкий С. С. Практикум по лесной селекции / С. С. Пятницкий. –

М. : Сельхозиздат, 1961. – 271 с.

Современные методы исследования и оценки засухо- и жароустойчивости растений : метод. пособие / [?. А. Григорюк, В. ?. Ткачев, С. В. Савинский и др.]. – К. : Наук. світ, 2003. – 139 с.

Сучасний стан та шляхи оптимізації зелених насаджень в Києві / С. І. Кузнецов, Ф. М. Левон, Ю. А. Клименко [та ін.] // Інтродукція і зелене будівництво : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2000. – С. 90–104.

Фізіологія рослин : практикум / [О. В. Войцехівська, А. В. Капустян, О. І. Косик та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Паршикової. – Луцьк : Терен, 2010. – 420 с.

Чиркова Т. В. Физиологические основы устойчивости растений : учеб. пособие для студентов биологических факультетов вузов / Т. В. Чиркова . – СПб. : СПбГУ, 2002. – 244 с. : ил.

Якушкина Н. ?. Физиология растений : учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов / Н. ?. Якушкина. – М. : Просвещение, 1980. –

с. : ил.

Aesculus carnea Hayne в насадженнях міста Києва / Ю. В. Євтушенко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.праць. – Львів : НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 44–50.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.