ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНЙ СТАН МЕРЕЖІ ПАРКІВ-ПАМ'ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

А. М. Савоськіна

Анотація


Розглянуто історичні особливості формування мережі парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся. На основі аналізу літературних джерел  встановлено, що мережа парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Українського Полісся має тривалу історію, нині добре сформована, але в деяких областях дещо вирізняється за кількістю та площею об’єктів. У складі дендрофлори переважають автохтонні види, також виявлені й дендросозофіти, у тому числі й інтродуковані види.

Ключові слова: історія садово-паркового мистецтва, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, Українське Полісся, дендрофлора.

Повний текст:

PDF

Посилання


Заповідні перлини Хмельниччини / за ред. Т. Л. Андрієнко. – Хмельницький : Інтрада, 2006. – 220 с.

Коцун Л. О. Сучасний стан парку-пам’ятки загальнодержавного значення «Байрак» (Волинська область) / Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина,

Б. Б. Коцун // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 12. – С. 99–101.

Коцун Л. О. Сучасний стан парку-пам’ятки місцевого значення «Літинський» (Волинська область) / Л. О. Коцун, Б. Б. Коцун // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 9. – С. 127–131.

Липа О. Л. Визначні сади і парки України та їх охорона / О. Л. Липа. – К. : 1960. – 176 с.

Липа О. Л. Сади і парки України / О. Л. Липа. – К., 1961. – 51 с.

Марков Ф. Ф. Природно-заповідні об’єкти Житомирського Полісся та їх сучасний стан / Ф. Ф. Марков // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.17. – С. 55–59.

Марков Ф. Ф. Сучасний стан парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Юлино» / Ф. Ф. Марков // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.1. – 400 с. –

С. 83–87.

Природно-заповідний фонд Української РСР : реєстр-довідник заповідних об’єктів) / [Одноралов В. С., Давидок В. П., Бойко О. Б. та ін.] ; за ред. М. А. Воїнственського. – К. : Урожай, 1986. – 224 с.

Орлов О. О. Дендрофлора парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ім. Ю. Гагаріна (м. Житомир) / О. О. Орлов, В. Т. Харчишин // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2011. – Вип. 119. – С.112–118.

Природно-заповідний фонд Чернігівської області / за заг. ред.

Ю. О. Карпенка. – Чернігів, 2002. – 240 с.

Ціхоцька В.-В.В. Хвойні в зелених насадженнях парку-пам’ятки загальнодержавного значення «Байрак» (Волинська область) /

В.-В.В. Ціхоцька, Л. О. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 113–116.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.