ІСТОРКО-СТЛЬОВЙ ГЕНЕЗС РОЗВТКУ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА ЛУЦЬК

М. О. Шепелюк

Анотація


Наведено детальний аналіз етапів історико-стильового розвитку дендрофлори міста Луцька, встановлено основні особливості формування озеленення та охарактеризовано сучасний стан найбільших рекреаційних зон.

Ключові слова: дендрофлора, розвиток, озеленення, перезволоження, ландшафт, інтродуценти, рекреація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальчук Н. П. Еколого-біологічні особливості формування зелених насаджень м. Луцька : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Ковальчук Наталія Павлівна. – Луцьк, 2006. — 254 с.

Коцун Л. О. Композиційна побудова та видовий склад паркових насаджень Волині / Л. О. Коцун // Науковий вісник ВДУ. Ботаніка. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. – С. 35–37.

Коцун Л. О. Формування осередків культивованої дендрофлори Волині / Л. О. Коцун // Науковий вісник ВДУ. Біологічні науки. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. – С. 127–129.

Кучеренко В. С. Діонісій Міклер – паркобудівничий на Поділлі і Волині / В. С. Кучеренко // Архітектура Волині : Історія та сучасність. – Луцьк : Б. в., 1992. – С. 50–53.

Михайлишин О. Л. Особливості формування садиб волинської шляхти у 2-й пол. ХVII ст. / О. Л. Михайлишин // Наукові записи РДІК : Українська культура : минуле і сучасне. – Вип. 3. – 1998. – С. 74–79.

Михайлишин О. Л. Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ої половини XVII–XIX століть / О. Л. Михайлишин. – К., 2000. – 110 с.

Михайлюк О. Г. Історія Луцька / О. Г. Михайлюк, І. В. Кічий. – Львів : Світ, 1991. – 192 с.

Stecki T. J. Wolyn pod wzgleden statystycznym, historycznym i archeologicznym. W 2 t / T. J. Stecki. – Lwow: Zakl. Nar. im Ossolinskich, 1871. – 235 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.