ВПЛВ РЕЖМУ ОБРОБК НА ЯКІСТЬ СУШІННЯ ДУБОВХ ЗАГОТОВОКВасиль Васильович Борячинський

Анотація


Наведені результати визначення залишкових внутрішніх напружень в дубових заготовках товщиною 50 мм висушених осцилюючим режимом. Проведені дослідження з визначення кількісної залежності деформацій зубців силових секцій від величини перепаду внутрішніх напружень з врахуванням експериментально визначеного модуля пружності.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Пінчевська О. О. Управління якістю сушіння пиломатеріалів. / О. О. Пінчевська, В. С. Коваль, Н. В. Марченко. – К. : Освіта України, 2012. – 176 с.

Селюгин Н. С. Сушка древесины. / Н. С. Селюгин. – М. : Гослесбумиздат, 1945. – 536 с.

Болдырев П. В. Сушка древесины / П. В. Болдырев. – Санкт-Петербург : «Профикс», 2002. – 156 с.

Білей П.В. Сушіння та захист деревини : підручник / П.В. Білей, В.М. Павлюст. – Львів : Видавництво «Кольорове небо», 2008. – 312 с.

Пінчевська О. О. Сучасне лісосушильне та лісопильне устаткування / О. О. Пінчевська, З.С. Сірко, В. С. Коваль, Н. В. Марченко. – Харків: ПФ «ЦентрІнформ», 2005. – 176 с.

Кречетов ?. В. Сушка древесины / ?. В. Кречетов. – М. : Лесная промышленность, 1977. – 496 с.

Захаржевский В. Г. Скоростная сушка древесины / В.Г. Захаржевский. – М. : 1948. – 32 с.

Мингазов М.Г. Осциллирующие режимы сушки пиломатериалов/ М.Г. Мингазов, Н.В. Качалин. – М. : ВН?П?Э?леспром, 1976. – 49 с.

Сафин P.P. Современные тенденции развития технологии сушки древесины // Вестник Тамбовского университета. Естественные и технические науки. 2006. - Том. 11, вып. 4. - С. 583-585.

Косарин А.А. Технология импульсной сушки пиломатериалов: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки» / А.А. Косарин. – М., 2012. – 22 с.

Шишкина Е.Е. Сушка пиломатериалов в камерах малой мощности с естественной циркуляцией воздуха: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки» / Е.Е. Шишикина. – Екатеринбург, 2006. – 20 с.

Любовицкий П. В. Сушка древесины с цикловым прогревом (Опыт работы предприятий) / П. В. Любовицкий. – М. : Лесная промышленность, 1986. – 56 с.

Уголев Б.Н. Внутренние напряжения в древесине при ее сушке / Б.Н. Уголев. – М. : Лесная промышленность, 1959. – 116 с.

Уголев Б.Н. Контроль напряжений при сушке древесины / Б.Н. Уголев. – М. : Лесная промышленность, 1971. – 176 с.

Пилопродукція. Оцінювання якості сушіння: ДСТУ 4921: 2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 7 с. – (Національний стандарт України).

Sawn timber – Method for assessment of case-hardening: DD ENV 14464:2002. – 10 p.

Древесина. Метод определения остаточных напряжений: ГОСТ 11603-73. – [Действительный от 1975-01-01]. – М. : Госстандарт СССР, 1973. – 11 с. – (Международный стандарт).

Пінчевська О.О. Ресурсозберігаюча технологія конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якості : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревнини» / О.О. Пінчевська. – Львів, 2008. – 351 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.