ПРОБЛЕМ УЗГОДЖЕННЯ ПРРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ІЗ НОРМАТВНО-ПРАВОВМ АКТАМ ПРО КОНСЕРВАЦІЮ ЗЕМЕЛЬ ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЮО.В. Василюк, Я.І. Мовчан, О.П. Бурковський

Анотація


Законодавство, що регулює здійснення заходів з лісомеліорації, сьогодні залишається неузгодженим із законодавством про охорону біорізноманіття. Такий стан справ спричиняє регулярні порушення природоохоронного законодавства під час захисного лісорозведення. Мають бути внесені зміни, які сприятимуть уникненню ситуацій, коли лісомеліоративними заходами створюються загрози для біотичної різноманітності, насамперед степової.

Агролісомеліорація, загрози для біорізноманітності, степи, консервація, правові колізії і шляхи їх розв’язання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Parnikoza I. Ukrainian steppes: current state and perspectives for protection / I. Parnikoza, A. Vasiluk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. – 2011. – Vol. 66, № 1. – P. 23–37.

Василюк А.В. Биоразнообразие степей под охраной Красной и Зеленой книг Украины / А.В. Василюк, ?.Ю. Парникоза, М.С. Шевченко // Степной бюллетень. – 2010. – № 29. С. 33–38.

Василюк О.В. Лісорозведення у степовій зоні України у контексті глобальних процесів збереження біологічного різноманіття / О.В. Василюк, С.О. Івко // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12–14 жовтня 2010 р., м. Харків). – Харків : УкрНДІЛГА, 2010. – С. 64–65.

Распопіна C. П. Зміни лісорослинних властивостей ґрунтів на згарищах в умовах Північного Степу / C. П. Распопіна // Лісівництво та агролісомеліорація. – Харків : УкрНДІЛГА, 2011. – Вип. 118. – С. 164–169.

Сіренко І. Незаконні рубки як наслідок прояву корпоративної замкнутості лісової галузі України / І. Сіренко, О. Василюк, М. Богомаз // Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (2–3 груд. 2010 р., м. Львів). – Львів : Тов-во «Зелений Хрест», Ліга-Прес. – 2011. – 396 с.

Стратегия сохранения степей России: позиция неправительственных организаций. – М.: ?зд-во Центра охраны дикой природы, 2006. – 36 с.

Технологічна інструкція по безперервному лісовпорядкуванню лісового фонду України. – Ірпінь : «Укрдержліспроект», 1994. – 88 с.

Ткаченко В.С. Підсумки натурного пасовищного експерименту з випасання коней у Хомутовському степу / В.С. Ткаченко, В.П. Гелюта, А.П. Генов, Г.М. Лисенко, С.С. Яровий // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 1. – С. 53–70.

Щорічна доповідь НУО (ЩД НУО) «Громадська оцінка національної екологічної політики» за 2011 рік (включаючи аналіз за період з 2003 року) / за ред. В. Мельничука, О. Кравченко, Т. Малькової. – К., 2012. – 339 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.