ДУБОВІ ДЕРЕВОСТАН СХІДНОГО ПОЛІССЯ: ФОРМУВАННЯ, СТАН, ПРОДУКТВНІСТЬА.М. Жежкун

Анотація


Наведено специфіку формування, проаналізовано санітарний стан дубових деревостанів Східного Полісся та порівняння їх фактичної продуктивності із потенційною.

Дуб звичайний, судіброви, діброви, санітарний стан деревостанів, продуктивність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вакулюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних лісах України / Вакулюк П.Г., Самоплавський В.І. – Фастів: Поліграфіст, 1998. – 508 с.

Генсірук С.А. Ліси України / Генсірук. С.А. – Львів: Наук. тов. ім. Шевченка, Укр. держ. лісотехнічний університет, 2002. – 496 с.

Гордієнко М.І. Штучні ліси в дібровах / Гордієнко М.І., Гойчук А.Ф., Гордієнко Н.М. – Житомир: Полісся, 1999. – 592 с.

Гринь Ф.О. Дубові та широколистяно-дубові ліси / Гринь Ф.О. // Рослинність УРСР. Ліси. – К.: Наук. думка, 1971. – С. 194–327.

ДАЧО. Фонд Р-950, оп.3., од. зб. 55. – 236 с.

Жежкун А.М. Впровадження ланкового способу змішування лісових культур при реконструкції малоцінних осичників С3-гD / А.М. Жежкун, М.П. Штаба, М.О. Галів // Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся: зб. наук. праць. – Новгород-Сіверський, 2011. – Вип. 2. – С. 71–77.

Жежкун А.Н. К вопросу о рубках ухода в смешанных дубовых молодняках / А.Н. Жежкун, С.В. Гавришев // Вопросы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. – Брянск, 1997. – Вип. 6. – С. 15–17.

?зюмский П.П. Лиственные леса УССР / ?зюмский П.П., Молотков П.?., Ромашев Н.В. – Харьков: ?зд-во ХГУ, 1978. – 184 с.

Карпенко Ю.О. Вікові дерева – живі пам`ятки природи та історії / Карпенко Ю.О., Потоцька С.О. – Чернігів, 2010. – 12 с.

Корженівський Ю.С. Ліси і лісове господарство Сумської області / Корженівський Ю.С. – К.: Урожай, 1967. – 176 с.

Методические рекомендации по определению потенциальной производительности лесных земель и степени эффективного их использования [Туркевич ?.В., Медведев А.А., Мокшанина ?.М., Лебедев В.Е.]. – Харьков, 1973. – 72 с.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 559 с.

Редько Г.І. Корабельні ліси / Редько Г.І., Шлапак В.П. – К.: Либідь, 1995. – 336 с.

Русов А.А. Описание Черниговской губернии / Русов А.А. – Чернигов: ?зд. Земского сборника, 1899. – Т.2. – 689 с.

Санітарні правила в лісах України. – Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 27.07.1995 р. – К., 1995. – 20 с.

Солдатов А.Г. Выращивание высокопродуктивных дубрав / Солдатов А.Г. – М.: Сельхозгиз, 1961. – 176 с.

СОУ 02.02-37-476.2006. Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. – К.: Мінагрополітики України, 2006. – 32 с.

Федець І.П. Стан дібров Харківщини / І.П. Федець, В.П. Ткач, М.М. Ведмідь // Лісівництво і агролісомеліорація. – К.: Урожай, 1994. – Вип. 89. – С. 9–13.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.