ІСТОРІЯ ПОЛЕЗАХСНОГО ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ НА ЛУГАНЩНІО.В. Грибачова, В.Ю. Юхновський

Анотація


В історичному аспекті проаналізовано досвід полезахисного лісорозведення в регіоні, встановлено динаміку обсягів створення полезахисних лісових смуг, їх породний склад, конструктивні особливості. Досліджено сучасний стан лісових смуг, їх значення у підвищенні еколого-економічного потенціалу лісоаграрних ландшафтів Луганщини.

Полезахисне лісорозведення, пилові бурі, полезахисні лісові смуги, конструкція, полезахисна лісистість, головні породи, Луганщина.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вивчити сучасний стан лісомеліоративних насаджень і розробити систему заходів щодо підвищення їх ефективності: Звіт з НДР (заключний) / Луганська агролісомеліоративна дослідна станція. – Луганськ, 2002. – 44 с.

Гладун Г. Б. В. В. Докучаев и лесные мелиорации / Г. Б. Гладун, Н. А. Лохматов. – Х. : Новое слово, 2007. – 574 с.

Достижения науки и передового опыта по защите почв от эрозии − каждому колхозу и совхозу / [авт. текста А. Е. Вербин]. – Ворошиловград: Облполиграфиздат, 1984. – 13 с.

Завершить разработку перспективных методов рубок ухода, реконструкции и лесовосстановления полезащитных лесных полос в Степной зоне на базе комплексной механизации производственных процессов // Отчет о Н?Р (заключительный) / Ворошиловградская агролесомелиоративная опытная станция. – № 82 (051. 01. 04. 03 Н І). – Ворошиловград, 1980. – С. 19–22.

Земляницкий Л. Т. Учение Докучаева-Вильямса об агролесомелио­рации / Земляницкий Л. Т. – М. : Правда, 1949. – 20 с.

Зятьков Л. Л. До 120 річчя Докучаєвської експедиції в Україні – історія і сучасність Юницького лісництва / Л. Л. Зятьков, М. Ю. Соловйов. – Луганськ : ДП «Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна станція», 2012. – 400 с.

Лісовідновлення та лісорозведення в Україні: [монографія] / П. Г. Вакулюк, В. І. Самоплавський. – Х. : Прапор, 2006. – 384 с.

Луганщина – край турботи та надії (Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2009 р.) / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області. – Луганськ, 2010. – 124 с.

Мілєхін П. О. Сучасний стан ерозійних процесів та грунтозахисна ефективність лісових насаджень в агроландшафтах Південного Сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.04 «Агролісомеліорація і захисне лісорозведення» / П. О. Мілєхін. – Харків : УкрНДІЛГА, 2000. – 19 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.