ОСОБЛВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУР ТЕРТОРІЙ ЕТНОГРАФІЧНХ ПАРКІВ УКРАЇН ТА ЄВРОПО.А. Суханова, Т.С. Мазуренко

Анотація


Досліджено та запропоновано принципи і прийоми організації та функціонування територій етнографічних парків. За аналізом зарубіжного і вітчизняного досвіду створення етнографічних парків визначено основні їх характеристики, які впливають на архітектуру, розміщення та наповнення елементів експозиції «Сучасне село ХХІ століття» на території Національного музею народної архітектури та побуту в с. Пирогів Київської області.

Етнографічний парк, музей, традиція, насадження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горохов В.А. Зеленая природа города: учеб. пособ. для вузов. / Горохов В.А. – [2-е изд. доп. и перераб]. М.: Архитектура–С, 2005. – 528 с., ил.

Данилюк А. Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку: навч. книга / Данилюк А. – Тернопіль: Богдан, 2006. – 104 с.

Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Кучерявий В.П. – Львів: Світ, 2005. – 456 с.

Музей народної архітектури та побуту України (путівник). − К., 2007. − 56 с., іл.

Музей просто неба. [Електронний ресурс] – 2013. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_просто_неба.

Парки. [Електронний ресурс] – 2011. – Режим доступу: http://phasad.ru/z30.php

Парьева О.?. Методические рекомендации по проектированию парков различных функциональных типов / Парьева О.?. – Л., 1988. – 49 с.

Скансен в Стокгольме. [Електронний ресурс] – 2012. – Режим доступа: http://www.skansen.se/sites/default/files/skansen/Skansen_RY_10.pdf

Этнографические памятники. [Електронний ресурс] – 2010. – Режим доступа:http://www.coolreferat.com/Культурно-исторические_туристские_ центры_Московской_области_часть=2

Этнографические парки. [Електронний ресурс] – 2012. – Режим доступа: http://www.ozgenc.ru/articles/etnograficheskie-parki85


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.