ПЕРСПЕКТВ ВІДРОДЖЕННЯ БОНДАРНОГО ВРОБНЦТВА НА ВОЛНІО.С. Луканін, С.Г. Зражва, Т.М. Панахов

Анотація


На основі технологічної оцінки запасів сировинних ресурсів дуба на Волині і виробничого потенціалу цехів переробки деревини обґрунтовано розміщення бондарних підприємств. Встановлено, що більша частина запасів деревини дуба відповідає вимогам до винного клепкового кряжа, а при організації бондарних підприємств малої потужності доцільно планувати їх розміщення у ДП «Ковельське ЛГ» або ДП «Ківерцівське ЛГ».

Клепковий кряж, клепка, бочка, бондарне виробництво, сировинні ресурси дуба


Повний текст:

PDF

Посилання


Генсірук С.А. Ліси України / Генсірук С.А. – К.: Наук. думка, 1992. – 408 с.

Кальна-Дубіннюк Т.П. Моделювання економічної динаміки: навч. посіб. / Кальна-Дубіннюк Т.П. – К.: НАУ, 2002. – 135 с.

Кряж клепковий дубовий. Технічні умови: СОУ 02.01-37-370:2006. – [Чинний від 2006–02–03]. – К: Мінагрополітики України, 2006. – 10 с.

Луканин А.С. Баланс сырья при комплексной переработке дубовых бревен на клепку и измельченную древесину для использования в технологических процессах виноделия / А.С. Луканин, С.Г. Зражва, О.М. Сидоренко, М.Ф. Агафонов // Виноградарство и виноделие: сб. науч. трудов. ?ВиВ «Магарач» Т. ХХХІХ. – 2009. – С. 114–118.

Новосельцев В.Д. Дубравы / Новосельцев В.Д., Бугаев В.А. – М.: Агропромиздат, 1985. – 214 с.

Оганясянц Л.А. Анатомические аспекты качества дубовой клепки для производства винодельческой продукции / Л.А. Оганясянц, В.В. Коровин, Ю.А. Телегин // Виноград и вино России. – 1995. – Спец. вып. – С. 33–34.

Оганесянц Л. А. Дуб и виноделие / Оганесянц Л. А. – М.: Пищевая пром-сть, 1998. – 256 с.

Marshe M. Etude theoritique sur le cognac, sa composition et don viellsement naturel an tuts de cheme. Station viticola de Cognac/ Marshe M., Joseph T. // Revue Francais d`Oenologie. – 1975, № 57. – pp. 1–96.

Vivas N. Manuel de tonnellerie à l’usage des utilisateurs de futaille / Vivas N. // Editions Féret. – Bordeaux: 2002. – pp. 207.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.