ВЕГЕТАТВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ВДІВ РОДУ VIBURNUM L. СТЕБЛОВМ ЖВЦЯМО.О. Демченко, С.К. Демченко

Анотація


Проаналізовано способи вегетативного розмноження видів роду Viburnum L. стебловими живцями. Проведено вегетативне розмноження видів роду шляхом укорінення зелених та здерев’янілих живців. Випробувано різні терміни, субстрати та стимулятори ризогенезу. Встановлено, що найефективнішим є зелене живцювання калин.

Вегетативне розмноження, Viburnum, субстрат, стебловий, живець.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балабушка В.К. О летнем черенковании калины Карльса и сибирки алтайской с помощью стимуляторов роста / В.К. Балабушка // ?нтродукция и акклиматизация растений. – 1985. – Вып. 4. – С. 38–39.

Балабушка В.К. Методичні рекомендації з розмноження деревних та кущових рослин. Ч. 2. Покритонасінні (листопадні дерева, кущі, ліани) / Балабушка В.К. // за ред. С.І. Кузнецова. – К. : Центр міжнар. освіти, 1998. – 35 с.

Билык Е.В. Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой / Билык Е.В. – К. : Наук. думка, 1993. – 89 с.

Білик О.В. Аборигенні види калини в дендропарку “Софіївка” / О.В. Білик, Т.В. Білик // Роль бот. садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон : матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 135- річчю Бот. саду Одеського ун-ту. – Одеса: Латстар, 2002. – Ч.1. – С. 17–20.

Вакула В.С. Вегетативное размножение декоративных форм экзотов древесных растений / В.С. Вакула, Ю.А. Бібикова // Вестн. АН БССР. Сер. биол. – 1964. – № 1. – С . 33–41.

Вехов Н.К. Отводковое размножение древесных и кустарниковых пород / Вехов Н.К. – М. – Л.: Сельхозиздат, 1948. – 96 с.

Ермаков Б.С. Размножение древесных и кустарниковых растений зелёными черенками / Ермаков Б.С. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 221 с.

?ванова З.Я. Декоративные кустарники для Новосибирской области и способы их размножения / ?ванова З.Я. – Новосибирск : Зап. – Сиб. книжное изд–во, 1974. – 122 с.

?ванова З.Я. Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками / ?ванова З.Я. – К. : Наук. думка, 1982. – 236 с.

?ллюстрированный прейскурант лесных, парковых и плодовых деревьев и кустарников Подзамческих питомников в Подзамче / – Варшава, 1912. – 176 с.

Кісілевський І.Р. Відбір і розмноження перспективних форм калини звичайної (Viburnum opulus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд.біол.наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст» / І.Р. Кісілевський. – К., 1994. – 25 с.

Комиссаров Д.А. Биологические основы размножения древесных растений черенками / Комиссаров Д.А. – М. : Лесн. пром-сть, 1964. – 289 с.

Негода О.В. Особливості технології живцювання калини з ізольованою кореневою системою / О.В. Негода // Садівництво. – 1993. – № 42. – С. 53 –56.

Рева М.Л. Способность древесных и кустарниковых пород к вегетативному возобновлению и размножению / М.Л. Рева // Зеленое строительство в степной зоне УССР. – К. : Наук. думка, 1970. – 287 с.

Розмноження садових ягідних і малопоширених культур / Андрієнко М.В., Надточій І.П., Роман І.С. – К. : Аграрна наука, 1997. – 155 с.

Солодухин Е.Д. Калина / Солодухин Е.Д. – М. : Лесн. пром–сть, 1985. – 77 с.

Тарасенко М.Т. Размножение растений зелеными черенками / Тарасенко М.Т. – М. : Колос, 1967. – 252 с.

Турецкая Р.Х. Приемы ускоренного размножения растений путем черенкования / Турецкая Р.Х. – М. : ?зд-во АН СССР, 1949. – 167 с.

Турецкая Р.Х. Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. – М. : ?зд-во АН СССР., 1961. – 280 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.