ОСОБЛВОСТІ ВПЛВУ УМОВ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВЩА НА БІОМЕТРЧНІ ПАРАМЕТР ДЕРЕВ МІСЬКХ ЗЕЛЕНХ НАСАДЖЕНЬВ.В. Миронюк

Анотація


Узагальнено модельні уявлення про біометричні параметри дерев, які виросли в умовах урбанізованого середовища. Виконано порівняння розроблених математичних моделей із відповідними аналогами, що використовуються у лісовій галузі. Обґрунтовано доцільність розробки нової нормативно-інформаційної бази для таксації міських зелених насаджень.

Міські зелені насадження, математична модель, таблиці об’єму дерев, біометричні параметри дерев.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вайс А. А. Роль морфологических параметров дерева в определении площади роста / А. А. Вайс // Лесная таксация и лесоустройство : Сб. науч. тр. – Красноярск, 1996. – С. 41–45.

Давидов М. В. Таблиці для таксації білоакацієвих насаджень УССР / М. В. Давидов // Практичні рекомендації з лісового господарства. – К., 1962. – С. 36–43.

Кулешис А. А. Влияние площади роста на развитие деревьев в древостое / А. А. Кулешис, А. П. Тебера // Науч. тр. Укр. с.-х. акад. – К., 1978. – Вып. 213 : Вопросы лесной таксации. – С. 62–68.

Никитин К. Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К. Е. Никитин, А. З. Швиденко. – М. : Лесн. пром-сть, 1978. – 272 с.

Нормативи об’єму та сортиментної структури дерев забудованої частини міст / НАУ ; розроб. : А. А. Строчинський, В. В. Миронюк., О. Г. Маніта. – К., 2007. – 62 с.

Порицкий Г. А. Объемные таблицы стволов тополя белого, произрастающего в поймах рек Прут и Днестр на территории Молдавской СССР / Г. А. Порицкий // Науч. тр. Укр. с.-х. акад. – К., 1978. – Вып. 213 : Вопросы лесной таксации. – С. 42–45.

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 р. та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста. – К., 2004. – 160 с.

Редько Г. ?. Таблицы объёмов стволов и выхода сортиментов / Г. ?. Редько // Создание тополевых насаждений. – М. : Лесн. пром-сть, 1966. – С. 118–125.

Сортиментные и товарные таблицы для лесов Казахстана. – Алма-Ата, 1987. − 228 с.

Сортиментные таблицы для осокоря. – М., 1955. – 78 с.

Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К. : Урожай, 1984. – 629 с.

Строчинський А. А. Методичне та нормативно-інформаційне забезпечення системи обліку деревного запасу зелених насаджень в умовах міської забудови / А. А. Строчинський, В. В. Миронюк // Наук. пр. Лісівничої академії наук України. – Львів, 2008. – Вип. 6. – С. 92–96.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.