КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕК ЛІСІВ ЗОН ВІДЧУЖЕННЯ ЧОРНОБЛЬСЬКОЇ АЕСО.А. Борсук

Анотація


Здійснено комплексну оцінку пожежної небезпеки лісів зони відчуження. Виявлено, що періодичність випадків великих лісових пожеж вказує на вірогідність виникнення неконтрольованої пожежі найближчими роками. Погіршення санітарного стану і захаращеність підвищують природну пожежну небезпеку лісу і зумовлюють виникнення пожеж високої інтенсивності. Проаналізовано горимість лісів залежно від комплексного показника горимості, побудовано місцеву шкалу пожежної небезпеки за умов погоди.

Лісова пожежа, зона відчуження, Чорнобильська АЕС, горимість лісів, пожежна небезпека, комплексний показник горимості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Yoschenko V.I. Resuspension and redistribution of radionuclides during grassland and forest fires in the Chernobyl exclusion zone: part I. Fire experiments / V.I. Yoschenko, V.A. Kashparov, S.E. Levchuk // Journal of Environmental Radioactivity. – 2006. – 86. – Р. 143–163.

Душа-Гудым С.?. Радиоактивные лесные пожары : справочное пособие / Душа-Гудым С.?. – М. : ВН??Цлесресурс, 1999. – 160 с.

Зібцев С. В. Аналіз сучасної лісопожежної обстановки і стану протипожежної охорони радіаційно-забруднених лісів в зонах безумовного та гарантованого відселення / С.В. Зібцев // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України : наукові праці Поліської АЛНДС. – Житомир, 1998. – Вип. 5. – С. 138–147.

Зібцев С. В. Аналіз особливостей лісопожежної обстановки та стану протипожежної охорони лісу в зонах радіаційного забруднення [Електронний ресурс] / С. В. Зібцев // Наукові доповіді НАУ. – 2006. – 4(5). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2006-4/06zsvcbr.pdf

Зібцев С. В. Методика аналізу пірологічного стану лісів та охорони лісів від пожеж в ЗРЗ / С. В. Зібцев // Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету. – 2004. – № 64, ч.1. – С. 138–149.

Оцінка ризику катастрофічних радіаційних лісових пожеж у зоні відчуження та зоні безумовного відселення / С.В. Зібцев, T. Brunello, M. Othman [та ін.] // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 113. – С. 140–150.

Зібцев С. В. Проблема радіаційних лісових пожеж на землях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС / С. В. Зібцев // Наук. вісник НАУ. – 2007 – Вип. 104. – С. 88–93.

Зібцев С. В. Проблема радіаційних лісових пожеж на землях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС / С. В. Зібцев // Наук. вісник НАУ. – К., 2006. – Вип. 104. – С. 90–94.

Пояснювальна записка до проекту організації та розвитку лісового господарства державного спеціалізованого комплексного підприємства «Чорнобильська Пуща». – Ірпінь : Укрдержліспроект, 2006. – 135 с.

Правила пожежної безпеки в лісах України : затверджено наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 року, № 278.

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України № 791а–ХІІ від 27.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – С. 198.

Гілітуха Д. В. Моніторинг лісів, пошкоджених пожежами та шкідниками у зоні відчуження ЧАЕС за даними ДЗЗ / Д.В. Гілітуха, С.В. Зібцев, О.А. Борсук // Наук. вісник НУБіП України. – 2011. – Вип. 164, ч. 3. – С. 71–79.

FIREMON Database User Manual. – 56 p. –http://frames.nbii.gov/documents/ projects/firemon/FMDBv4_Method.pdf

Курбатский Н.П. Пожарная опасность в лесу и ее измерение по местных шкалам / Н.П. Курбатский // Лесные пожары и борьба с ними. – М. : АН СССР, 1963. – С. 5–30.

Zibtsev S. Ukraine forest fire report / S. Zibtsev // International Forest Fire News. – No. 40. – 2010. – United Nations Publication. – ISSN 1029-0864. – NY–Geneva: ECE-TIM, 2010. – P. 61–76.

Волокитина А. В. Классификация и картографирование растительных горючих материалов : науч. изд. / А. В. Волокитина, М. А. Софронов. – Новосибирск : СО РАН, 2002. – 306 с.

Санітарні правила у лісах України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. № 555.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.