ЛІСОРОСЛННЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛСТХ ГРУНТІВ У ЗОНІ СХІДНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯМ.М. Ведмідь, С.П. Распопіна, О.В. Зборовська

Анотація


Проведено порівняльний аналіз лісорослинних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів на флювіогляціальних та гляціальних пісках під сосновими лісами в зоні Східного та Центрального Полісся. Визначено, що загальний рівень трофності ґрунтів Східнополіського регіону є дещо вищим порівняно з Центральним. Підвищення рівня трофності ґрунтів пов’язано з деякими особливостями їх гранулометричного складу (зростанням вмісту фракції дрібного піску та глинистих часток), а також більш високим вмістом загального фосфору та калію. Показано, що вищий рівень трофності ґрунтів зони Східного Полісся зумовлює й більш високу продуктивність соснових деревостанів.

Дерново-підзолисті ґрунти, гранулометричний склад, трофність, продуктивність соснових лісів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анучин Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. − М. : Лесная пром-сть, 1982. – 552 с.

Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н. К. Крупского, Н. ?. Полупана, В.П. Кузьмичева] – К. : Урожай, 1979. – 160 с.

Короткий довідник лісового фонду України (за матеріалами обліку лісів станом на 1.01.2002 р.) – Ірпінь : Держкомлісгосп, 2003. – 149 с.

Методики визначення складу та властивостей ґрунтів. Кн. 1. – Харків : ННЦ ІГА, 2003. – 210 с.

Методики визначення складу та властивостей ґрунтів. Кн. 2. – Харків : ННЦ ІГА, 2005. – 222 с.

Мигунова Е. С. Леса и лесные земли (количественная оценка взаимосвязей) / Е. С. Мигунова. – Харьков : Новое слово, 2010. – 364 с.

Полупан Н. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України : навч. посіб. / Н. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. – К. : Колообіг, 2005. – 304 с.

Практикум по агрохимии : учебники и учеб. пособия для cтудентов высш. учеб. заведений / [В. В. Кидин, ?. П. Дерюгин, В. ?. Кобзаренко и др.] ; под ред. В. В. Кидина. − Колос, 2008. – 599 с.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010–2015 роки" від 16 вересня 2009 р. N 977 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

Растворова О. Г. Физика почв : [Практическое руководство] / О. Г. Растворова. − Л. : ?зд-во Ленингр. ун-та, 1983. − 96 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.