ПРЖВЛЮВАНІСТЬ І РІСТ 3-РІЧНХ ЛІСОВХ КУЛЬТУР СОСН ЗВЧАЙНОЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ НЕВГІДДЯХ ПОЛІССЯ ПІД ВПЛВОМ СТМУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА ГІДРОГЕЛІВВ.Ю. Кайдик

Анотація


Досліджено вплив стимуляторів росту та гідрогелів на ріст лісових культур сосни, створених на сільськогосподарських невгіддях Полісся. Встановлено оптимальні концентрації застосованих препаратів для підвищення показників приживлюваності й росту лісових культур сосни.

Сосна звичайна, лісові культури, стимулятори росту, суперабсорбенти, староорні землі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ведмідь М.М. Застосування нових регуляторів росту рослин і водорозчинних полімерів під час створення культур сосни звичайної / М.М. Ведмідь, О.Ф. Попов // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2001. – Вип. 39. – С. 209–217.

Ведмідь М.М. Застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні сіянців та створенні лісових культур / М.М. Ведмідь, С.В. Яценко, О.Ф. Попов // Науковий вісник : Лісівницькі дослідження в Україні : зб. наук.-тех. праць, УкрДЛТУ – Львів, 2002. – Вип. 12.4. – С. 240–245.

Ведмідь М.М. Стан і перспективи використання регуляторів росту і полімерів в інтенсивних технологіях лісокультурного виробництва / М.М. Ведмідь // Науковий вісник НАУ. Серія «Лісівництво». – К. : Вид-во НАУ. – 2001. – Вип. 27. – С. 235–237.

Гут Р.Т. Зміна морфометричних показників сіянців сосни звичайної під впливом екзогенних стимуляторів / Р.Т. Гут // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 49–53.

Гут Р.Т. Особливості росту сіянців сосни звичайної в умовах гормональної стимуляції / Р.Т. Гут // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 14–19.

?нтенсификация выращивания лесопосадочного материала / под ред. А.Р. Родина. – М. : Агропромиздат, 1989. – С. 45–48.

Кефели В.?. Химические регуляторы роста / В.?. Кефели, Л.Д. Прусакова. – М. : Знание, 1985. – 63 с.

Лихолат Т.В. Регуляторы роста древесных растений / Т.В. Лихолат. – М. : Лесн. пром-сть, 1983. – 240 с.

Попов О.Ф. Вплив полімерних суперабсорбентів теравет і аквасорб на приживлюваність і ріст лісових культур сосни звичайної у свіжому субору Лівобережного Лісостепу / О.Ф. Попов, В.М. Угаров, В.В. Борисова // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112. – С. 165–169.

Ракитин Ю.В. Химическая регуляция жизнедеятельности растений / Ю.В. Ракитин. – М. : Наука, 1983. – 259 с.

Родин А.Р. Перспективы использования полимеров в лесокультурном производстве / А.Р. Родин // Лесное хозяйство. – 1990. – № 2. – С. 11–15.

Угаров В.М. Комплексне застосування біогумусу й агростимуліну при вирощуванні сіянців сосни звичайної / В.М. Угаров, О.Ф. Попов, В.В. Борисова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2005. – Вип. 108. – С. 134–140.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.