Взаємодія із зацікавленими сторонами згідно з FSC національним стандартом системи ведення лісового господарства для УкраїниDOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2020.01.055

O. P. Pavlishchuk, P. V. Kravets

Анотація


Актуальність дослідження зумовлено набуттям чинності FSC національним стандартом системи ведення лісового господарства для України, складовою якого є вимоги до забезпечення ефективної взаємодії із громадськістю. Метою дослідження є окреслення прав зацікавлених сторін і тих, чиї інтереси зачеплено,  визначених FSC національним стандартом.

У дослідженні застосовано методи аналізу, синтезу, узагальнення та порівняння задля отримання висновків щодо прав громадськості згідно з FSC національним стандартом та щодо  механізму їх практичної реалізації. 

Встановлено, що вимогами FSC стандарту передбачено належне інформування та залучення зацікавлених сторін і тих, чиї інтереси зачеплено, до прийняття рішень щодо лісів та ведення господарства на етапах планування діяльності, її провадження та моніторингу. Визначені FSC стандартом права цих сторін не суперечать законодавству України та зумовлюють в окремих випадках додаткові добровільні зобов’язання утримувачів FSC сертифікатів.

Ключові сфери інформування та залучення зацікавлених та інших сторін відповідно до FSC національного стандарту, пов’язані з уникненням негативного впливу на довкілля, підтримкою місцевого соціально-економічного розвитку, механізмом вирішення спорів, а також із оцінюванням, підтримкою та моніторингом особливих цінностей для збереження, захистом місць особливого культурного, екологічного та іншого значення. Взаємодія підприємств лісового господарства із зазначеними сторонами має здійснюватися в тих рамках, в яких їхня діяльність зачіпає права цих сторін.

FSC національний стандарт не конкретизує способи інформування чи форми й засоби залучення зацікавлених сторін і тих, чиї інтереси зачеплено, до прийняття рішень щодо лісів та ведення господарства, але акцентує увагу на їхній доречності для досягнення цілей.

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку механізмів активізації участі громадськості у процесах лісової сертифікації, обґрунтуванні ефективних способів їх інформування та залучення до прийняття рішень щодо лісів.

Ключові слова: FSC критерії та індикатори, лісова сертифікація, інформування, залучення, громадськість, планування та моніторинг діяльності, законне право, вимоги законодавства. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Beckley, T. M., Parkins, J. R., & Sheppard, S. R. J. (2006). Public Participation in Sustainable Forest Management: A Reference Guide. https://doi.org/10.7939/R3NG4GS82.

Chernyavskyy, M., Soloviy, I., Henyk, Y., Kaspruk, O., Henyk, O., Melnykovych, M., Herasym, H., & Savka, V. (2011). Problems of local community access to forest resources and illegal cutting in the forests of the Carpathians and west Polissia. Lviv: Zelenyi Khrest, Liga-Press [in Ukrainian].

FSC Document Center. Retrieved from https://ic.fsc.org/en/document-center.

Kangas, A., Laukkanen, S., & Kangas, J. (2006). Social choice theory and its applications in sustainable forest management: a review. Forest Policy and Economics, 9 (1), 77-92. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2005.02.004

Kravets, P. V., Pavlishchuk, O. P., Rozvod, S. V., Stankevych-Volosyanchuk, O. I., & Kremenetska, E. A. (2012). Public participation in forest management. Kyiv: TOV "KOMPRINT". Retrieved from http://sfmu.org.ua/files/Uchast.pdf [in Ukrainian].

Law of Ukraine "About information". № 2657-ХІІ (1992). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 [in Ukrainian].

Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine". № 280/97 (1997). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Law of Ukraine "On Access to Public Information". № 2939 (2011). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 [in Ukrainian].

Law of Ukraine "On Appeal of Citizens". № 393/96 (1996). Retrieved from: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The procedure of conducting public consultations on the issues of state policy formation and implementation". № 996 (2010). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF [in Ukrainian].

Sarvašová, Z., Dobšinská, Z., & Šálka, J. (2014). Public participation in sustainable forestry: the case of forest planning in Slovakia. Forest-Biogeosciences and Forestry, 7 (6), 414-422. https://doi.org/10.3832/ifor1174-007

Soloviy, I. P., Nijnik, M. S., Deyneka, A. M., & Melnykovych, M. P. (2017). Reimagining forest policy, institutions and instruments through concepts of ecosystem services and social innovations: a focus on Ukraine. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 27 (8), 82-87. https://doi.org/10.15421/40270812

Soloviy, I. P. (2010). Sustainable Development Policy for the Forest Sector: paradigm and tools. Lviv: NLTU of Ukraine, Liga-Press [in Ukrainian].

Synyakevych, I. M., Deyneka, A. M., Holovko, A. A. … Polovskyy, A. (2014) Ecologization of forest use in the context of overcoming global environmental threats. Lviv: Kamula [in Ukrainian].

The FSC National Forest Stewardship Standard of Ukraine FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0. Retrieved from https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/428.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.