Охорона раритетних угруповань лісової рослинності України: сучасний стан і загрозиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/forest2020.01.066

P. M. Ustуmenko, S. Yu. Popovуch, B. Ye. Yakubenko

Анотація


Ліси вирізняються відкритими екосистемами зі складним рівнем організації взаємопов’язаних компонентів. Загальне планетарне значення лісів є очевидним, як і те, що вони є водночас наймісткішими оберегами й осередками біорізноманітності. Зауважено, що серед багатьох природоохоронних проблем пріоритетною залишається збереження фітоценофонду як функціональної основи біосфери і, насамперед, раритетного фітоценофонду. Установлено, що стан раритетних лісових угруповань України за останні кілька десятиліть суттєво змінився. Аргументовано необхідність охорони лісових раритетних угруповань. Метою роботи були збирання та зведення відомостей про сучасний стан рідкісних лісових угруповань, оцінка їхньої представленості на територіях біосферних і природних заповідників і національних природних парків, здійснення оцінки новітніх загроз раритетному лісоценорізноманіттю в Україні. Польові дослідження проводили класичними геоботанічними методами (детально-маршрутний, закладка пробних майданчиків, геоботанічний опис). Визначено, що нині раритетний фітоценофонд лісової рослинності України представлений 308 асоціаціями (38 % усього раритетного фітоценофонду), які належать до 23 формацій. Проаналізовано раритетний фітоценофонд лісової рослинності, який представлений у Зеленій книзі України (2009) за показниками характеру асоційованості домінантів, ботаніко-географічної значущості, созологічним статусом, потенціалом природної відновлюваності. Охарактеризовано сучасний стан поширення лісових раритетних асоціацій в Україні. Установлено рівні представленості їх у біосферних (БЗ) і природних заповідниках (ПЗ) і національних природних парках (НПП), де вони репрезентовані 218 раритетними асоціаціями 22 формацій. Вони охороняються у 45 природно-заповідних територіях (ПЗТ) вищих категоріальних рангів, зокрема – у двох БЗ, 11 – ПЗ, 32 – НПП. Серед лісових формацій найвищий ступінь представленості в системі зазначених ПЗТ мають раритетні фітоценози формацій звичайнодубової (Querceta roboris), які охороняються у двох ПЗ і 20 НПП; звичайнососнової (Pineta sylvestris) – у шести ПЗ, 10 НПП; лісовобукової (Fagetа sylvaticae) – в одному БЗ, двох ПЗ і 12 НПП. Зроблено висновок, що системна організація режимів збереження раритетного лісоценофонду сприятиме підтриманню фітоценогенетичного потенціалу, формуванню стійких фітоценозів і забезпеченню екотопічної рівноваги рослинного покриву лісів.

Ключові слова: лісова рослинність, раритетна лісова асоціація, раритетний лісофітоценофонд, Зелена книга України, природно-заповідні території.


Повний текст:

PDF

Посилання


Andrienko, T. L., & Onyshchenko, V. A. (Eds.). (2008). Methodical aspects of introduction of internacional program "Important Plant Areasˮ in Ukraine. Kyiv: Aristey [in Ukrainian].

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. (1979). Bern.

Didukh, Ya. P. (2009a). Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom. Кyiv: Globalconsulting [in Ukrainian].

Didukh, Ya. P. (Ed.). (2009b). Green book of Ukraine. Кyiv: Alterpress [in Ukrainian].

Global Biodiversity Assessment. (1995). Cambridge University Press.

Popovуch, S. (2002). Syphitososology of Ukrainian forests.: Academic Periodicals [in Ukrainian].

Popovych, S. Yu. (Ed.). (2014). The dendrosozological the catalogue of natural-reserved fund of the Steppe of Ukraine. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Popovych, S. Yu. (Ed.). (2011). The dendrosozological the catalogue of natural-reserved fund of the Forest-steppe of Ukraine. Kyiv: Agrar Media Grup [in Ukrainian].

Popovych, S. Yu. (Ed.). (2017). The dendrosozological the catalogue of natural-reserved fund of Ukrainian Polissya. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Popovych, S. Ju. (Ed.). (2020). The dendrosozological the catalogue of natural-reserved fund of the broad-leaved forest zone of Ukraine. Kyiv: CP "Komprintˮ [in Ukrainian].

Shelyaga-Sosonka, Yu. R. (Ed.). (1987). Green Book of the Ukrainian SSR: Rare, Endangered and Typical Plant Communities in Need of Protection. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Stoyko, S. (1982). Categorizing of rare, unique and typical phytocoenoses and their integral sozological estimation. Materials of the I All-Union conferences on the protection of rare plant communities. Moscow: Science, 5-7 [in Russian].

Stoyko, S. (1986). Ecological principles of guard of phytocoenotic pool Carpathians and categorizing of rare phytocoenoses. Inf. bull. by probl. "Protection of ecosystems (biogeocenoses) and landscapes". Bratislava, 59-64 [in Russian].

Stoyko, S. M., & Shelyag-Sosonko, Yu. R. (2005). Rare phytocoenotic pool of Ukraine and conception of the national green data book. Ukrainian Botanical Journal, 62 (5), 611-623 [in Ukrainian].

Stoyko, S., Milkina, L., Yaschenko, P., et al. (1998). Rare phytocoenoses of the western regions of Ukraine (The regional "Green Book"). L'viv: Polli [in Ukrainian].

Ustymenko, P. M., & Dubyna, D. V. (2015). Forest rare coenotic diversity of Ukraine: national aspect of protection. Bulletin of Cherkasy University. Series "Biological Sciences", 19, 127-133 [in Ukrainian].

Yakubenko, B., Popovуch, S., Ustymenko, P., et al. (2018). Geobotany: methodical aspects of research. Tutorial. Kyiv: Lira K [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.